Zrealizowaliśmy dwa kolejne kursy z bronchoskopii prowadzone przez dr. hab. n. med Piotra Korczyńskiego i dr. hab. n. med. Katarzynę Górską. Tym razem, obok anestezjologów, gościliśmy też pulmonologów.
Kilka godzin intensywnych warsztatów i rozmów. Już niedługo poinformujemy Państwa o na szych planach w obszarze bronchoskopii na 2021.