Bezpieczna linia naczyniowa – seminarium online

Zapisz się

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.
Zapraszamy też na warsztaty w realu 05.03.2022
https://csmiwum.pl/kursy/bln-warsztaty-05032022/

Miejsce Kursu:
Kurs Online. Platforma ZOOM.

Wykładowcy:

Instruktorzy: mgr pielęgniarstwa Maciej Latos, mgr pielęgniarstwa Marceli Solecki.

Celem spotkania jest przedstawienie praktycznych aspektów kaniulacji naczyń obwodowych, prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej oraz  postępowania w przypadku komplikacji związanych z obecnością kaniuli w żyle w formie interaktywnych prezentacji, filmów i dyskusji z instruktorami. Wszystkie przekazywane podczas warsztatów treści są dostosowywane do zasobów ludzkich i sprzętowych jakimi dysponują uczestnicy w swoim środowisku klinicznym.

Program merytoryczny:

 1. Anatomia żył powierzchownych: granice możliwości krótkich kaniul
 2. Uwidocznienie, identyfikacja i wybór odpowiedniego naczynia do kaniulacji: jest coś więcej niż zgięcie łokciowe
 3. Wskazania do zastosowania poszczególnych rozmiarów kaniul: różowy to też ładny kolor
 4. Procedura wprowadzania krótkiej kaniuli: mamy czas
 5. Budowanie, prowadzenie i dokumentowanie bezpiecznej linii naczyniowej: zapisz, bo zapomnisz
 6. Ocena i postępowanie w przypadku komplikacji: dlaczego Amerykanie używają różnych słów na jedno polskie wynaczynienie?
 7. Tips&tricks obwodowej kaniulacji: może dwie albo trzy stazy
 8. Pytania dotyczące codziennej praktyki: czy z PIV mogę pobrać krew, a do górnego portu podać leki?

Partnerem technologicznym jest:

Patronat Honorowy Prezesa NRPiP

Cena seminarium dla uczestnika: 200 zł brutto. Pozostałą kwotę (200 zł) seminarium pokrywa partner technologiczny.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na seminarium online Bezpieczna lina naczyniowa, 26.02.2022  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Data

  26 lut 2022
  Zakończone!

  Czas

  10:00 - 12:00

  Koszt

  200 zł

  Lokalizacja

  On-line

  Organizator

  CSMI WUM Sp. z o.o.
  Telefon
  +48 22 572 03 15
  Email
  edukacja@csmiwum.pl
  wrzesień 2022
  październik 2022
  Nie odnaleziono wydarzeń!
  Więcej
  Przejdź do góry