Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Piotr Korczyński
dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Afiliacja prowadzących:
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM

Cele kursu:

 1. Nabycie umiejętności wykonywania bronchoskopii w znieczuleniu miejscowym i ogólnym.
 2. Nabycie umiejętności pobierania materiałów cytologicznych, histopatologicznych oraz posiewów.
 3. Nabycie umiejętności wykonywania płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach.
6 godz. warsztatów, 2 godz. zajęć teoretycznych.

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz symulatorze Symbionix.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Program Kursu:

 • 09:00-09:15 Wstęp. Cele i zasady kursu.
 • 09:15-11:00 Wykład – Anatomia układu oddechowego, wskazania i przeciwwskazania do bronchoskopii, premedykacja i znieczulenie pacjenta, wykonywanie zabiegów BW i BAL, biopsja igłowa i kleszczykowa, zasady dekontaminacji, przezoskrzelowa biopsja płuca, kriobiopsja, cytologia i badanie hist-pat, usuwanie ciał obcych.
 • 11:00-11:15 Przerwa
 • 11:15-13:15 Warsztaty ćwiczeniowe – Posługiwanie się bronchoskopem w drzewie oskrzelowym, biopsja igłowa i kleszczykowa, usuwanie ciał obcych (fantom wydrukowany w 3D), praca na symulatorze Symbionix
 • 13:15-13:45 Przerwa obiadowa
 • 13:45-15:45 Warsztaty ćwiczeniowe – jak wyżej
 • 15:45-16:00 Przerwa
 • 16:00-18:00 Warsztaty ćwiczeniowe – jak wyżej
 • 18:00-18:30 Egzamin, podsumowanie szkolenia, uwagi, certyfikaty, zakończenie kursu

Cena kursu: 1900 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Bronchoskopia w Oddziale Intensywnej Terapii 07.11.2021

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Data

07 lis 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 18:30

Koszt

1 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
luty 2023
marzec 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry