Dostępy centralne pod kontrolą USG

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski.
Prowadzący: dr n. med. Piotr Nowakowski, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, mgr Maciej Latos

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Program kursu

08:30-09:00    Rejestracja uczestników
09:00-09:15     Powitanie uczestników; Techniki i warsztat – przedstawienie strategii szkolenia
09:15-9:30        WYKŁAD: Podstawy anatomii klinicznej dostępów centralnych.
09:30-09:45     WYKŁAD: Ultrasonografia. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG.
09:45-10:00     WYKŁAD: CVC – wskazania, zastosowanie kliniczne.
10:00-10:15      Przerwa kawowa
10:15-11:35       WARSZTATY

 • Stacja nr 1: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe)
 • Stacja nr 2: Ocena ultrasonograficzna żył centralnych

11:35-11:45       Przerwa kawowa
11:45-13:0        WARSZTATY

 • Stacja nr 3: Przygotowanie do procedury – sala wkłuć, stolik, aseptyka monitorowanie. Pielęgnacja wkłucia centralnego. Płyny dezynfekcyjne.
 • Stacja nr 4: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe)

13:10-14:00      Lunch
14:00-15:20     WARSZTATY

 • Stacja nr 1: CVC – ż. szyjna wewnętrzna (fantomy anatomiczne)
 • Stacja nr 2: CVC – ż. podobojczykowa (fantomy anatomiczne)

15:20-15:30      Przerwa kawowa
15:30-16:50      WARSZTATY

 • Stacja nr 3: CVC – Dializacyjne – ż. udowa (fantomy anatomiczne)
 • Stacja nr 4: CVC – infuzje, pompy, rampy, zakażenia.

16:50-17:00     WYKŁAD: Powikłania – case study
17:00-17:15      WYKŁAD: Tworzenie dokumentacji medycznej i organizacja pracy sali dostępów naczyniowych.
17:25-17:35       Podsumowanie i zakończenie kursu.

Cena kursu: 1900 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technicznym kursy jest B.Braun.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Dostępy centralne pod kontrolą USG 22.10.2021  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Rezerwuj wydarzenie

  Wybrano 1 bilet.

  Dostępne Zgłoszenia: 1

  Bilety zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

  Data

  22 październik 2021

  Czas

  09:00 - 17:35

  Koszt

  1 900 zł

  Lokalizacja

  Centrum Symulacji Medycznych WUM
  ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

  Organizator

  CSMI WUM Sp. z o.o.
  Telefon
  +48 22 572 03 15
  Email
  edukacja@csmiwum.pl
  REJESTRACJA

  Przejdź do góry