Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG

Zapisz się

Brak miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski.
Prowadzący: dr n. med. Piotr Nowakowski, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, mgr Maciej Latos

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach, tkankach zwierzęcych oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.
Opłata za uczestnictwo: 1250 zł brutto

Program kursu

08:30-09:00         Rejestracja uczestników
09:00-09:15         Powitanie uczestników
09:15-9:30           WYKŁAD: Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
09:30-09:45         WYKŁAD: Ultrasonografia. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG.
09:45-10:00         WYKŁAD: Dostępy typu midline – prezentacja metody oraz zastosowanie kliniczne.
10:00-10:15         Przerwa kawowa
Warsztaty
10:15-11:35
Stacja nr 1: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 2: Poszukiwanie dostępów naczyniowych USG
11:35-11:45         Przerwa kawowa
11:45-13:10
Stacja nr 3: Midline – krótkie 4/6/8 cm pod USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 4: Midline – długie 15/20 cm pod USG (fantomy treningowe)
13:10-14:10         Przerwa obiadowa
14:10-16:10
Stacja nr 1: Wkłucia doszpikowe (2 rodzaje)
Stacja nr 2: Dostępy naczyniowe – prezentacja i porównanie
Stacja nr 3: Przypadki Kliniczne
Stacja nr 4: Repetytorium z Kierownikiem Naukowym Kursu. Zaliczenie praktyczne (Midline).
16:10-16:20         Przerwa kawowa
16:10-16:20         WYKŁAD: Pielęgnacja dostępów naczyniowych
16:20-16:30         WYKŁAD: Tworzenie dokumentacji medycznej i opinie prawne.
16:30-16:45         Podsumowanie, test i zakończenie kursu.

Partnerem technologicznym kursu są:

Cena kursu: 1250 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG, 15.10.2022

  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Data

  15 paź 2022
  Zakończone!

  Czas

  09:00 - 16:45

  Koszt

  1 250 zł

  Lokalizacja

  Centrum Symulacji Medycznych WUM
  ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

  Organizator

  CSMI WUM Sp. z o.o.
  Telefon
  +48 22 572 03 15
  Email
  edukacja@csmiwum.pl
  luty 2023
  marzec 2023
  Nie odnaleziono wydarzeń!
  Więcej
  Przejdź do góry