EKG metodą Holtera u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca

Wykładowcy

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa.
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce.

Kurs skierowany w szczególności do osób zajmujących się interpretacją i odpisywaniem badań holterowskich. Po tym kursie uczestnik będzie mógł odświeżyć wiedzę w zakresie sposobu działania układów stymulujących serce oraz wskazań do implantacji obserwowanych w badaniu holterowskim. W programie uwzględnione zostaną takie tematy jak wskazania do wykonywania EKG metoda Holtera u chorych z CIED, możliwości diagnostyczne wszczepionych urządzeń, możliwe do zaobserwowania nieprawidłowości działania oraz częste pułapki diagnostyczne. Kurs prowadzony interaktywnie z implementacją samodzielnej pracy ze stacją diagnostyczną.

 

Dzień 1
9:00-9:30 Powitanie uczestników
9:30-10:30 Jak działają układy stymulujące serce? Omówienie wskazań do stosowania stałej stymulacji serca. Podstawowe tryby pracy.
10:30-11:00 Jak działają ICD? Wskazania do stosowania ICD.
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:30 Jak działa CRT? Logika działania układów do resynchronizacji
12:30-13:00 Możliwości diagnostyczne współczesnych urządzeń wszczepialnych. Czy mój pacjent potrzebuje Holtera?
13:00-13:45 Przerwa obiadowa
13:45-15:15 Automatyczne algorytmy urządzeń wszczepialnych. Do czego służą, jak działają, jak nie dać się zwieść
15:15-16:45 Rozwiązywanie przykładowych zagadek Holterowskich
16:45-17:30 Podsumowanie dnia. Wątpliwości i pytania
Dzień 2
9:00-9:30 Powtórka z dni poprzedniego i rozgrzewka
9:30-11:00 Podstawowe zaburzenia stymulacji i sterowania. Ćwiczenia na stacji roboczej
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-13:00 Jak nie dać się zwieść? Wybrane przykłady z życia wzięte
13:00-13:45 Przerwa lunchowa
13:45-15:00 Potencjalne trudności diagnostyczne u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:00 Pułapki holterowskie – zadania problemowe w kontekście klinicznym
16:00-16:30 Podsumowanie. Pożegnanie. Rozdanie certyfikatów.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Liczba uczestników jest ograniczona co pozwoli na większą interakcję z prowadzącymi i da możliwość udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

Szkolenie zgłoszone do certyfikacji Infarma oraz SOWE.

Cena kursu 1800 zł.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

EKG metodą Holtera u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca

Data

27 - 28 kwi 2024

Czas

Cały dzień

Koszt

1 800 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
grudzień 2023
styczeń 2024
luty 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry