Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji

Zapisz się

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

W oparciu o doświadczenia zebrane podczas naszych szkoleń z zakresu kaniulacji postanowiliśmy odpowiedzieć na oczekiwania Uczestników i zmienić formę oraz program warsztatów.

Aspekty krótkich kaniul i prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej w postaci syntezy aktualnej wiedzy pozostawiamy w formie seminarium online pod nazwą: „Krótkie kaniule i bezpieczna linia naczyniowa”

Zagadnienia praktyczne związane z kaniulacją krótkimi kaniulami w trybie rutynowym (w tym w przypadku trudnego dostępu) i ratunkowym, prowadzeniem infuzji, pobieraniem krwi z dostępów naczyniowych i tworzeniu dokumentacji przedstawiamy na warsztatach: „Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji”.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
Blok C, UCK WUM
ul. Banacha 1a
Warszawa

Prowadzący:

Instruktorzy:

 • mgr Marceli Solecki – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • mgr Maciej Latos – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Artur Szymczak – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor ratownictwa taktycznego

Czas trwania warsztatów: 5 godzin.

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów kaniulacji naczyń obwodowych i prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej. Wprowadzanie podstawowych zasad dobrej praktyki jest kluczowe dla zwiększania bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Co istotne wszystkie przekazywane podczas warsztatów treści są dostosowywane do zasobów ludzkich i sprzętowych jakimi dysponują uczestnicy w swoim środowisku klinicznym.

Podczas warsztatów uczestnicy pracują z aparatami ultrasonograficznymi, autorskimi żelowymi fantomami do kaniulacji kończyn i żyły szyjnej zewnętrznej; oraz dostępu do jamy doszpikowej (materiał zwierzęcy), jak i elementami linii naczyniowej. 

Uczestnicy pracują w 8-osobowych grupach na stacjach rotacyjnych

Program merytoryczny:

 • 9.00-10.00 Rozpoczęcie warsztatów: wprowadzenie teoretyczne

 • 10.00-10.15 Przerwa kawowa

 • 10.15-11.00 Stacja A: Ocena naczyń pod kontrolą USG i poprawa widoczności naczyń powierzchownych

 • 11.00-12.00 Stacja B: Procedura wprowadzania krótkiej kaniuli i bezpieczna infuzja

 • 12.00-12.15 Przerwa kawowa

 • 12.15-14.45 

  • Stacje nr 1: Ratunkowy dostęp  dożylny pod kontrolą USG 
  • Stacja nr 2: Dostęp do żyły szyjnej zewnętrznej
  • Stacja nr 3: Ratunkowe dostępy doszpikowe
 • 14.45-15.00 Podsumowanie i zakończenie kursu

Partnerzy sprzętowi

Cena warsztatu: 650 zł brutto.
Cena obejmuje także przerwy kawowe i przekąski.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z kaniulacji i prowadzenia infuzji 26.11.2022

Data

26 lis 2022
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:00

Koszt

650 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
luty 2023
marzec 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry