Kurs praktyczny dla perfuzjonistów

Kierownictwo naukowe i prowadzenie

Barbara Burczyńska
Agnieszka Bocheńska

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa.
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce.

Perfuzjonista jest członkiem zespołu kardiochirurgicznego, który wykonuje specjalistyczne świadczenia polegające na prowadzeniu krążenia pozaustrojowego i poza płucnego oddychania. Obsługuje urządzenie – maszynę która odbiera grawitacyjnie krew z serca pacjenta, natlenia ją przy pomocy oksygenatora, a następnie pompą rolkową bądź odśrodkową oddaje natlenowaną do organizmu pacjenta – wszystko to z pominięciem serca i płuc. Do obowiązków perfuzjonisty podczas procedury wysokospecjalistycznej należy utrzymywanie prawidłowego przepływu krwi do tkanek organizmu, regulowanie poziomu tlenu i dwutlenku węgla we krwi, pomiaru wybranych parametrów laboratoryjnych i monitorowaniu krążenia.

Perfuzjonista we współczesnej kardiochirurgii pracuje w kontrolowanych warunkach. Sprzęt, na którym pracuje, wyposażony jest w liczne czujniki, zabezpieczenia, systemy ostrzeżeń które dają poczucie bezpieczeństwa. Niemniej zawsze należy brać pod uwagę wystąpienie nieoczekiwanych trudności z którymi maszyna sobie nie poradzi – musi to zrobić człowiek. Aby być pewnym swoich działań w sytuacji trudnej należy te sytuacje przećwiczyć. Naprzeciw temu wychodzą ćwiczenia z symulacji medycznej.

Ćwiczenia symulacyjne są metodą edukacji pozwalające na rozwijanie umiejętności praktycznych w odtworzonych i kontrolowanych warunkach realnych.

Cele szkolenia

Kurs doszkalający dla perfuzjonistów ma na celu pogłębienie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu krążenia pozaustrojowego i sytuacji trudnych mogących wystąpić w trakcie operacji.

  1. Pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń na temat rodzajów i sposobów kaniulacji podczas zabiegów z użyciem krążenia pozaustrojowego
  2. Pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń na temat wstępnego wypełnienia zestawu (priming), odmienności, wpływu poszczególnych składników na organizm pacjenta
  3. Wymiana doświadczeń na temat czynności przygotowujących do zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego („checklista”)
  4. Pogłębienie wiedzy, wymiana doświadczeń na temat dokumentacji zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego,
  5. Pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie i przyswojenie praktycznych umiejętności z zakresu postępowania w sytuacjach trudnych, nagłych podczas zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego.
Godzina Temat
9.00-9.20 Przywitanie uczestników, omówienie planu szkolenia
Seminarium
9.20-10.20 1.Kaniule do krążenia pozaustrojowego:- tradycja i nowoczesność- optymalne sposoby kaniulacji przy zabiegach standardowych, małoinwazyjnych, reoperacjach, wadach wrodzonych-wymiana doświadczeń2. Oksygenatory- rodzaje
10.20-10.40 3. Priming- skład podstawowy- wpływ poszczególnych składników na organizm pacjenta- odmienność w poszczególnych ośrodkach- potrzeba ujednolicenia składu primingu – tak czy nie?4. Kardioplegia- rodzaje, skład, metody podawania
10.40-11.40 5. Przygotowanie zestawu do zabiegu i dokumentacja- dokumentacja perfuzyjna – rodzaje, co jest ważne, potrzeba ujednolicenia – tak czy nie?- „cheklista” pompy – potrzebna czy nie?, jakie elementy ważne- wymiana doświadczeń
11.40-12.40 Przerwa obiadowa
Część praktyczna – ćwiczenia symulacyjne
12.40-13.40 1. Awaria akumulatorów (2 osoby)
13.40-14.40 2. Zapowietrzenie układu linii tętniczej bądź żylnej (2 osoby)
15.40-16.40 3. Nieszczelność układu (2 osoby)
16.40-17.40 4.  Wykrzepienie zestawu (2 osoby)
17.40-18.00 5. Podsumowanie – omówienie zajęć praktycznych
Zakończenie

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Szkolenie będzie zgłoszone do certyfikacji Infarma oraz SOWE.

Cena kursu: 2900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 25.01.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Kurs praktyczny dla perfuzjonistów

Data

08 - 09 mar 2024

Czas

16:00 - 16:00

Koszt

2 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
grudzień 2023
styczeń 2024
luty 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry