Kurs praktyczny dla perfuzjonistów

Kierownictwo naukowe i prowadzenie

Barbara Burczyńska
Agnieszka Bocheńska

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa.
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce.

Cel szkolenia:

Sprawdzenie praktycznych umiejętności perfuzjonistów w zakresie sytuacji trudnych mogących wystąpić podczas zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego

Forma realizacji szkolenia

  1. Szkolenie prowadzone w grupach 2 osobowych
  2. Podstawowe metody szkolenia: wykład, dyskusja, warsztaty.

Poruszane zagadnienia

Sytuacja trudne

 • wykrzepienie zestawu,
 • nieszczelność zestawu
 • Zapowietrzenie układu linii tętniczej
 • Konieczność wymiany poszczególnych elementów zestawu podczas zabiegu z użyciem krążenia pozaustrojowego
 • Usterka mechaniczna

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Szkolenie będzie zgłoszone do certyfikacji Infarma oraz SOWE.

Cena kursu: 2900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 25.01.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Kurs praktyczny dla perfuzjonistów

Data

08 - 09 mar 2024

Czas

16:00 - 16:00

Koszt

2 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
październik 2023
listopad 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry