Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki

Miejsce Kursu:
Zakład Patomorfologii WUM. Teren Kampusu Banacha.
ul. Pawińskiego 7, Warszawa

Kierownik Naukowy kursu: dr hab. n. med. Katarzyna Górska.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Górska (pulmonolog), dr hab. n. med. Piotr Korczyński (pulmonolog), lek. Joanna Żuchowska (radiolog)

Założenia warsztatów ILD:

 • zaktualizowanie wiedzy dotyczącej algorytmów diagnostycznych chorób śródmiąższowych
 • przypomnienie wiedzy dotyczącej radiologii (RTG i TK) układu oddechowego oraz omówienie najczęstszych wzorców radiologicznych występujących w chorobach śródmiąższowych
 • podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej opcji terapeutycznych najczęstszych chorób śródmiąższowych
 • udział w dyskusji wielospecjalistycznej podczas omawiania przypadków
 • zawiązanie współpracy między ośrodkami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych

Grupa docelowa: specjaliści chorób płuc (też w trakcie specjalizacji)

3 godz. warsztatów, 3 godz. wykładów.

25 uczestników; każdy uczestnik pracuje przy swojej stacji roboczej.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Charakterystyka najczęstszych chorób śródmiąższowych płuc

W trakcie prowadzonego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie choroby śródmiąższowe płuc są najczęściej diagnozowane. Dodatkowo poznają specyfikę przebiegu i leczenia tych występujących powszechnie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fenotyp postępującego włóknienia. Chodzi przede wszystkim o charakterystykę:

 • sarkoidozy,
 • idiopatycznego włóknienia płuc,
 • zapalenia płuc z nadwrażliwości (dawniej alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych),
 • chorób śródmiąższowych płuc towarzyszącym chorobom układowym tkanki łącznej,
 • chorób śródmiąższowych płuc wywołanych stosowaniem leków.

Wrażenia po pierwszym kursie z zakresu chorób śródmiąższowych płuc

Uczestnikami spotkania byli lekarze pulmonolodzy oraz radiolodzy z całego kraju. Odbiór kursu okazał się bardzo pozytywny. W sposób przystępny przekazana została wiedza konieczna do zrozumienia kluczowych mechanizmów i skutecznego przeprowadzenia procesu diagnostycznego omawianych chorób.

Uczestnicy kursu mieli okazję wysłuchać aktualnych informacji z zakresu diagnostyki chorób śródmiąższowych, wspólnie z radiologiem ocenić przypadki na swoich indywidualnych stacjach roboczych i w zespole wielospecjalistycznym przedyskutować trudne przypadki kliniczne. Nie zabrakło narzędzi multimedialnych uatrakcyjniających kurs.

Jest to pierwsza taka aktywność na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, podczas której można było zapoznać się z tematyką chorób śródmiąższowych płuc. Planujemy kolejne terminy spotkań i nowe edycje kursu. Mamy nadzieję, że przekazana wiedza będzie pomocna przy diagnostyce chorób śródmiąższowych płuc, a szczególnie użyteczna w przypadku chorób przebiegających z postępującym włóknieniem.

 

Program Kursu choroby tkanki śródmiąższowej płuc:

 • 9:00-9:45          Algorytm diagnostyczny chorób śródmiąższowych płuc AD2021
 • 9:45-10:30        Różnicowanie chorób śródmiąższowych płuc okiem radiologa
 • 10:30-11:00      Wczesna diagnostyka IPF – dlaczego ma znaczenie
 • 11:00-11:45       Skuteczność i bezpieczeństwo leków przeciwfibrotycznych w codziennej praktyce, nowe wskazania do zastosowania leków przeciwfibrotycznych
 • 11:45-12:00       Przerwa
 • 12:00-12:30      Diagnostyka inwazyjna w ILD – komu? jaka?
 • 12:30-14:30      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 14:30-15:00      Lunch
 • 15:00-17:00      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 17:00-17:30      Zmiany śródmiąższowe post-COVID – fakty i mity
 • 17:30                  Zakończenie kursu

Cena kursu: 1500 zł zw.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki 11.12.2021

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Data

11 gru 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:30

Koszt

1 500 zł

Lokalizacja

Zakład Patomorfologii WUM
Pawińskiego 7, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
luty 2023
marzec 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry