Warning: file_get_contents(/home/klient.dhosting.pl/wuminvestme/csmiwum.pl/public_html/wp-content/uploads/fusion-icons//simple-line-icons-master/style.css): failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/wuminvestme/csmiwum.pl/public_html/wp-content/themes/Avada/includes/lib/inc/functions.php on line 1775
Choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki - Kurs - CSMI WUM

Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki

Zapisz się

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha. Teren Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa
Dokładne miejsce podamy bliżej terminu kursu.

Kierownik Naukowy kursu: dr hab. n. med. Katarzyna Górska.
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii.
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet naukowy: dr hab. n. med. Katarzyna Górska (pulmonolog), dr hab. n. med. Piotr Korczyński (pulmonolog), lek. Joanna Żuchowska (radiolog)

Założenia warsztatów ILD:

 • zaktualizowanie wiedzy dotyczącej algorytmów diagnostycznych chorób śródmiąższowych
 • przypomnienie wiedzy dotyczącej radiologii (RTG i TK) układu oddechowego oraz omówienie najczęstszych wzorców radiologicznych występujących w chorobach śródmiąższowych
 • podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej opcji terapeutycznych najczęstszych chorób śródmiąższowych
 • udział w dyskusji wielospecjalistycznej podczas omawiania przypadków
 • zawiązanie współpracy między ośrodkami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych

Grupa docelowa: specjaliści chorób płuc (też w trakcie specjalizacji)

3 godz. warsztatów, 3 godz. wykładów.

25 uczestników; każdy uczestnik pracuje przy swojej stacji roboczej.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Program Kursu choroby tkanki śródmiąższowej płuc:

 • 9:00-9:45          Algorytm diagnostyczny chorób śródmiąższowych płuc AD2021
 • 9:45-10:30        Różnicowanie chorób śródmiąższowych płuc okiem radiologa
 • 10:30-11:00      Wczesna diagnostyka IPF – dlaczego ma znaczenie
 • 11:00-11:45       Skuteczność i bezpieczeństwo leków przeciwfibrotycznych w codziennej praktyce, nowe wskazania do zastosowania leków przeciwfibrotycznych
 • 11:45-12:00       Przerwa
 • 12:00-12:30      Diagnostyka inwazyjna w ILD – komu? jaka?
 • 12:30-14:00      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 14:00-14:30      Lunch
 • 14:30-16:00      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 16:00-16:30      Zmiany śródmiąższowe post-COVID – fakty i mity
 • 16:30                  Zakończenie kursu

Cena kursu: 1500 zł zw.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Przejdź do góry