Dostępy średnio- i długoterminowe: pielęgnacja i prowadzenie infuzji

Zapisz się

Miejsce i czas kursu:
Kurs Online. Platforma ZOOM.
Godz. 10:00-13:00

Wykładowcy:

Instruktorzy: mgr pielęgniarstwa Maciej Latos, mgr pielęgniarstwa Marceli Solecki.

Opis:

Podczas warsztatów w formie interaktywnej Uczestnicy zapoznawani są z podstawowymi zasadami pielęgnacji, pobierania krwi i prowadzenia infuzji przez cewniki pośrednie oraz cewniki centralne różnego typu (PICC, CICC, porty naczyniowe).

Podczas aktywnej pracy w formie audio-wizualnej wspólnie zastanawiamy się nad klinicznymi problemami praktyki pielęgniarskiej. Wspólnie z Uczestnikami szukamy rozwiązań, które można zastosować wykorzystując dostępne zasoby sprzętowe w ośrodkach Uczestników w świetle aktualnych naukowych wytycznych.

Cena seminarium dla uczestnika: 350 zł brutto.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Dostępy średnio- i długoterminowe: pielęgnacja i prowadzenie infuzji, 28.10.2022

Rezerwuj wydarzenie

Wybrano 1 bilet.

Dostępne Zgłoszenia: 1

Bilety zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

28 paź 2022

Czas

10:00 - 13:00

Koszt

350 zł

Lokalizacja

On-line

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
REJESTRACJA
wrzesień 2022
październik 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry