Point-of-Care USG: eFAST/BLUE. Basic course.

Miejsce Kursu
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
lek. Bartosz Sadownik
lek. Mateusz Zawadka
lek. Mateusz Gutowski

Kurs dedykowany jest dla osób dopiero rozpoczynających pracę z ultrasonografią oraz dla osób wykorzystujących w pracy USG, ale nie mających doświadczenia w badaniu chorych w stanach nagłych.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Program Kursu

 • 8:30-9:00   Rejestracja uczestników.
 • 9:00-09:10   Powitanie uczestników. Wstęp.
 • 9:10-9:30   Podstawy ultrasonografii. Gałkologia, czyli jak zacząć badać?
 • 9:30-9:50   Anatomia w ultrasonografii.
 • 9:50-10:20   Protokół FAST
 • 10:20-10:30   „Jak to opisać? Nie jestem radiologiem!”  Tworzenie dokumentacji medycznej po badaniu POCUS. Opinia prawna.
 • 10:30-10:50   Przerwa kawowa
 • Warsztaty   10:50-13:20  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół FAST.
 • 13:20-14:00   Przerwa obiadowa
 • 14:00-14:20   Protokół BLUE
 • 14:20-14:30   Panel dyskusyjny
 • 14:30-14:40   Jak rozwijać zdobyty umiejętności? Tworzenie indywidualnego programu rozwoju w oparciu o system Personalized Ultrasound Skills Evaluation.
 • 14:40-14:50   Przerwa kawowa
 • Warsztaty   14:50 – 16:10  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół BLUE
 • 16:10-16:30   Powtórzenie zdobytych umiejętności. Pytania uczestników.
 • 16:30-16:45   Podsumowanie, test i zakończenie kursu.

PoCUS  = Point-of-Care Ultrasound
FAST = Focused Assessment with Sonography in Trauma
BLUE = Bedside Lung Ultrasound in Emergency

Personalized Ultrasound Skills Evaluation – system oparty o identyfikacje indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych oraz strategii ich rozwoju w oparciu o już dostępne struktury organizacji pracy i wyposażenie sprzętowe. Jest założeniem systematycznego zdobywania doświadczenia w warunkach niedoboru czasu na rozszerzone szkolenia oraz stałej weryfikacji umiejętności. Celem PUSE jest pozyskanie rzeczywistych korzyści w codziennej praktyce klinicznej takich jak: skrócenie czasu od objawów do rozpoznania, ograniczenie zlecanych badań dodatkowych, zwiększenie trafności diagnostycznej w następstwie której zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów.

Cena kursu: 1200 zł.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem sprzętowym kursu jest Siemens Healthineers

 

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy podany w trakcie rejestracji na dany Kurs lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Warunki odwołania uczestnictwa

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie:

 1. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
 2. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
 3. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Organizator ma prawo zatrzymać – 30 % wartości całej opłaty.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Point-of-Care USG: eFAST/BLUE. Kurs podstawowy.. 21.08.2020

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Data

21 sie 2020
Zakończone!

Czas

08:30 - 16:45

Koszt

1200 PLN

Przejdź do góry