Trudne drogi oddechowe – warsztaty z użyciem symulatora pacjenta

Zapisz się

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową. Uruchomiliśmy nowe terminy w grudniu 11 i 12.12.2021.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr Łukasz Wróblewski
Instruktorzy
dr n. med. Mateusz Zawadka
dr Paula Dudek
dr Bartosz Sadownik
Zespół II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Cele kursu:
Doskonalenie i zdobywanie umiejętności w zakresie:
1. udrażniania dróg oddechowych
2. zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia „trudnych dróg oddechowych”

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach.
5 godz. warsztatów, 2 godz. zajęć teoretycznych.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Program Kursu:

 • 08:30-09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00-09:05 Powitanie
 • 09:05-09:35 Wykład: Trudne drogi oddechowe. Wprowadzenie algorytmu DAS, Vortex
 • 09:35-10:00 Wykład: Ekstubacja algorytm DAS
 • 10:00-10:10 Przerwa kawowa
 • 10:10-13:10 Warsztaty
  • Uczestnicy podzieleni na grupy ćwiczą na stacjach:
   • Podstawy udrażniania DO
   • Bonfils, wideolaryngoskopia
   • Fibroskopia
   • „can’t intub/can’t  oxygenate”
 • 13:10-14:00 Przerwa na lunch
 • 14:00-14:40 Zastosowanie usg w TDO – ćwiczenia
 • 14:40-15:55 Scenariusze symulacyjne
 • 15:55-16:10 Przerwa na kawę
 • 16:10-17:35 Scenariusze symulacyjne
 • 17:35-17:45 Podsumowanie i zakończenie kursu

Cena kursu: 1600 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partner sprzętowy kursu

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej:
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Trudne drogi oddechowe – warszataty z użyciem symulatora pacjenta 10.10.2021  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Data

  10 paź 2021
  Zakończone!

  Czas

  09:00 - 17:45

  Koszt

  1 600 zł

  Lokalizacja

  Centrum Symulacji Medycznych WUM
  ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

  Organizator

  CSMI WUM Sp. z o.o.
  Telefon
  +48 22 572 03 15
  Email
  edukacja@csmiwum.pl

  Przejdź do góry