Echokardiografia Przezklatkowa (TTE)

Szanowni Państwo, wdrażamy nowy system rejestracji. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jeśli w trakcie rejestracji będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@csmiwum.pl

 

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy:

Prowadzący: Prof. Andrzej Gackowski, dr hab. n. med. Piotr Scisło

Celem Kursu „Echokardiografia przezklatkowa dla początkujących” jest zapoznanie uczestników z zasadami wykonywania echokardiograficznego badania przezklatkowego (TTE). Wykłady wsparte będą ćwiczeniami na symulatorach TTE. W czasie zajęć uczestnicy przećwiczą echokardiograficzną ocenę morfologii i hemodynamiki modeli prawidłowego serca jak i jego najczęstszych patologii.

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy medycyny rozpoczynających naukę echokardiografii przezklatkowej w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych lub kardiologii.

Kurs ma charakter warsztatowy i uczestnicy będą ćwiczyli na czterech symulatorach do echokardiografii przezklatkowej.

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Kurs zgłoszony do Infarmy i SOWE

Program kursu

10:00 – 10:05. Powitanie uczestników

10:05 – 10:25. Seminarium: Podstawy techniczne i optymalizacja wizualizacji przezklatkowego badania echokardiograficznego

10:30 – 11:00. Seminarium: Przezklatkowe projekcje echokardiograficzne – zasady badania

  1. Projekcje przymostkowe
  2. Projekcje koniuszkowe
  3. Projekcje podmostkowe
  4. Projekcje nadmostkowe

11:00 – 12:30. Ćwiczenia na symulatorze: uzyskiwanie przezklatkowych projekcji echokardiograficznych

12:30 – 13:00. Przerwa obiadowa

13:00 – 13:30. Seminarium: Podstawy oceny morfologii serca i jego funkcji

  1. Obraz prawidłowy
  2. Najczęstsze patologie

13:30 – 15:00. Ćwiczenia na symulatorze: ocena morfologii serca i jego funkcji

15:00 – 15:30. Seminarium: Podstawy oceny zastawek i ich funkcji w echokardiografii przezklatkowej

  1. Obraz prawidłowy
  2. Najczęstsze patologie

15:30-1700. Ćwiczenia na symulatorze: podstawy oceny zastawek i ich funkcji w echokardiografii przezklatkowej

17:00. Zakończenie Kursu

Cena: 2300 zł ZW. Płatność do 01.10.2024 r.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technicznym kursy jest MS Ttech.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

15 lis 2024

Czas

10:00 - 17:10

Koszt

2 300 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry