Urazy głowy w praktyce lekarza SOR. Diagnostyka, Zagrożenia, Algorytmy Postępowania.

Urazy głowy stanowią znaczny odsetek problemów, z którymi spotykają się lekarze pracujący w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR).

W zależności od wielkości szpitala, każdego dnia do SOR trafia od kilku do kilkudziesięciu pacjentów po urazach głowy. Co więcej są to pacjenci, których stan może się bardzo szybko zmienić od stanu całkowicie dobrego do stanu bezpośredniego zagrożenia życia.

Przed lekarzem SOR staje zadanie, aby właściwie ocenić, który pacjent wymaga pogłębionej diagnostyki, który pomimo czasem dobrego stanu, powinien być poddany bardzo intensywnemu nadzorowi w warunkach szpitalnych, a który powinien być natychmiast przeniesiony do specjalistycznego oddziału czy ośrodka, lub natychmiast operowany na miejscu.

Niewłaściwe decyzje w tym zakresie mogą skutkować zagrożeniem dla życia pacjenta i odpowiedzialnością cywilno-prawną lekarza.

Organizowany kurs jest adresowany do lekarzy SOR i próbuje usystematyzować aktualną wiedzę na temat mechanizmów urazów głowy, przedstawić  w sposób interaktywny problemy interpretacji badań obrazowych, przedstawić najczęściej spotykane sytuacje niejednoznaczności postępowania lekarskiego i ryzyka popełnienia błędów medycznych oraz algorytmy postępowania lekarskiego.

Za przygotowanie i prowadzenie jednodniowego kursu odpowiada dwóch specjalistów dziedzin mających kluczowe znaczenie w tym zakresie:

Prof. Waldemar Koszewski – neurochirurg

Przewodniczący Komisji Urazów Ośrodkowego Układu Nerwowego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i wieloletni kierownik Kliniki Neurochirurgii Wydziału Medycznego i II Wydziału Lekarskiego WUM, a także wieloletni ordynator oddziału neurochirurgii w szpitalu miejskim z doświadczeniem praktycznym w SOR

Prof. Marek Gołębiowski – radiolog kliniczny

Kierownik I Zakładu Radiologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Specjalista radiologii klinicznej z wieloletnim doświadczeniem pracy w Szpitalu – Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, na terenie Kampusu Banacha
Warszawa

Uczestnicy będą ćwiczyć poprzez analizę przypadków na programie RadiAnt na komputerach.

Program kursu

8.00-8.30     Rejestracja

8.30-8.45     Rozpoczęcie szkolenia

8.45-9.15     Urazy głowy w w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – statystyki

9.15-10.00   Klasyfikacja urazów głowy, skutki urazów, algorytmy postępowania

10.00-10.10 Przerwa kawowa

10.10-10.40 Najczęstsze uchybienia, niewłaściwości postępowania, błędy medyczne, najczęstsze przyczyny skarg i roszczeń na styku neurotraumatologii i praktyki ogólnej.
Przykłady wątpliwości algorytmów
10.40-11.10  Pułapki diagnostyczne: kategorie pacjentów, którzy po urazie głowy mogą w dobrym stanie ogólnym, bez dolegliwości, bez odchyleń w przedmiotowym badaniu neurologicznym, a nawet bez zaburzeń w badaniach obrazowych głowy (CT) – a wymagają szczególnej uwagi.

11.10-11.20  Przerwa kawowa

12.20-13.30  Warsztaty: Analiza przypadków CT

13.30-14.00 Obiad

14.00-15.30  Warsztaty: Analiza przypadków CT

15.30-15.45   Podsumowanie, zakończenie, wręczenie zaświadczeń.

 

Cena kursu: 1800 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.
Kurs jest zgłoszony do OIL, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się Urazy głowy w praktyce lekarza SOR. Diagnostyka, Zagrożenia, Algorytmy Postępowania. 16.11.2024

Data

16 lis 2024

Czas

08:30 - 16:45

Koszt

1 800 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry