Ankieta dotycząca wykorzystania namiotu barierowego

  1. Jaki był powód zastosowanie namiotu barierowego?

  Profilaktycznie - pacjent bez objawówPodejrzenie zarażenia Covid-19Stan pacjenta wskazujący zarażenie Covid-19Potwierdzone zarażenie Covid-19Inne

  2. W jakim miejscu namiot barierowy został użyty?

  Przy pierwszym kontakcie z pacjentemPodczas transportu choregoSOROddział szpitalnyBlok operacyjnyInne

  3. Czy przerwano stosowanie namiotu w trakcie trwania czynności medycznych?

  TakNie

  4. Z jakiego powodu przerwano stosowanie namiotu? (jeśli nie było przerwy, prosimy wybrać opcję "nie dotyczy")

  Problem z możliwością zastosowania wentylacji zastępczejOgraniczone możliwości wykonywania czynności medycznychPogarszający się stan pacjenta spowodowany użyciem namiotuUtrudnienia spowodowane brakiem możliwości prawidłowego zamocowania namiotuWycofanie zgody pacjentaNie dotyczyInne

  5. Jeśli wystąpiły ograniczenia możliwości wykonywania czynności medycznych prosimy
  o ocenę w skali 1-5/ nie dotyczy (1: niewielkie - 5: duże - nie dotyczy: brak ograniczeń)

  Problemy podczas udrożnienia dróg oddechowych

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Problemy z intubacją

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Problemy podczas wentylacji przez maskę

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Problemy podczas założenia maski krtaniowej

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Problemy podczas wentylacji respiratorem

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Problemy podczas wykonania manipulacji krtanią przez asystenta osoby intubującej

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Ograniczenie swobodnych ruchów personelu niezbędnych do wykonywania procedur medycznych

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  Brak możliwości badania pacjenta

  Nie dotyczy1 niewielkie23 średnie45 duże

  6. Jeśli wystąpiły inne trudności, proszę je opisać poniżej

  7. Jaka jest ogólna ocena zastosowania namiotu barierowego, skuteczności namiotu?

  Zdecydowanie dobraRaczej dobraNie mam zdaniaRaczej nieskutecznyZdecydowanie nieskuteczny

  8. Czy pacjent zgłaszał zastrzeżenia dotyczące namiotu?

  Problemy z oddychaniemBardzo duże ograniczenie ruchu w namiocieZbyt wysoka temperatura panująca w namiocieDuży stres spowodowany przebywaniem w namiocieNie zgłaszałInne

  9. Prosimy o opinie: Co według Pani/Pana mogłoby usprawnić funkcjonalność lub efektywność wykorzystania namiotu w czynnościach medycznych?