Kursy dla lekarzy i szkolenia – Trudne Drogi Oddechowe

Kursy pulmonologiczne

Diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja chorób układu oddechowego to obszary medyczne, których tajniki warto zgłębić szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Światowa pandemia SARS COV-2 spowodowała znaczny wzrost chorych z powikłaniami płucnymi. Poza zakażeniami oraz chorobami obturacyjnymi, takimi jak astma i POChP, coraz większe znaczenie zyskują choroby prowadzące do niewydolności oddechowej. Wśród nich szczególną trudność diagnostyczną i leczniczą sprawiają te, które wskutek nieznanych przyczyn, chorób reumatologicznych, leków, czynników alergicznych i środowiskowych, prowadzą do włóknienia płuc. Tacy pacjenci stają się coraz częściej pacjentami gabinetów lekarza podstawowej opieki medycznej, pulmonologicznych i innych specjalizacji

Kursy pulmonologiczne dla lekarzy organizowane przez CSMI WUM

Wśród zagadnień omawianych na kursach pulmonologicznych oraz intensywnej terapii znajdują się te związane z fizjologią i patofizjologią oddychania, specyfiką chorób układu oddechowego oraz ich przyczynami i objawami. Przedstawione zostaną również: techniki prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, nauki bronchoskopii, spirometrii, ćwiczenia związane z nauką rehabilitacji układu oddechowego, kontrolowania oddechu i efektywnego kaszlu. Kursy pulmonologiczne dla lekarzy oraz kursy z innych specjalizacji medycznych obejmują również zagadnienia metodyczne z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej, przydatne m.in. w praktyce fizjoterapeutycznej, usług pielęgniarskich, elementów działania ratowników medycznych. Odbycie kursu poświadczone będzie certyfikatem. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania aktualnej oferty kursów medycznych.

grudzień 2021
styczeń 2022
marzec 2022
Nie odnaleziono wydarzeń!

Kursy pulmonologiczne

Diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja chorób układu oddechowego to obszary medyczne, których tajniki warto zgłębić szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Światowa pandemia SARS COV-2 spowodowała znaczny wzrost chorych z powikłaniami płucnymi. Poza zakażeniami oraz chorobami obturacyjnymi, takimi jak astma i POChP, coraz większe znaczenie zyskują choroby prowadzące do niewydolności oddechowej. Wśród nich szczególną trudność diagnostyczną i leczniczą sprawiają te, które wskutek nieznanych przyczyn, chorób reumatologicznych, leków, czynników alergicznych i środowiskowych, prowadzą do włóknienia płuc. Tacy pacjenci stają się coraz częściej pacjentami gabinetów lekarza podstawowej opieki medycznej, pulmonologicznych i innych specjalizacji

Kursy pulmonologiczne dla lekarzy organizowane przez CSMI WUM

Wśród zagadnień omawianych na kursach pulmonologicznych oraz intensywnej terapii znajdują się te związane z fizjologią i patofizjologią oddychania, specyfiką chorób układu oddechowego oraz ich przyczynami i objawami. Przedstawione zostaną również: techniki prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, nauki bronchoskopii, spirometrii, ćwiczenia związane z nauką rehabilitacji układu oddechowego, kontrolowania oddechu i efektywnego kaszlu. Kursy pulmonologiczne dla lekarzy oraz kursy z innych specjalizacji medycznych obejmują również zagadnienia metodyczne z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej, przydatne m.in. w praktyce fizjoterapeutycznej, usług pielęgniarskich, elementów działania ratowników medycznych. Odbycie kursu poświadczone będzie certyfikatem. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania aktualnej oferty kursów medycznych.