Kursy dla lekarzy i szkolenia – Trudne Drogi Oddechowe

Kursy pulmonologiczne

Diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja chorób układu oddechowego to obszary medyczne, których tajniki warto zgłębić szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Światowa pandemia SARS COV-2 spowodowała znaczny wzrost chorych z powikłaniami płucnymi. Poza zakażeniami oraz chorobami obturacyjnymi, takimi jak astma i POChP, coraz większe znaczenie zyskują choroby prowadzące do niewydolności oddechowej. Wśród nich szczególną trudność diagnostyczną i leczniczą sprawiają te, które wskutek nieznanych przyczyn, chorób reumatologicznych, leków, czynników alergicznych i środowiskowych, prowadzą do włóknienia płuc. Tacy pacjenci stają się coraz częściej pacjentami gabinetów lekarza podstawowej opieki medycznej, pulmonologicznych i innych specjalizacji

Kursy pulmonologiczne dla lekarzy organizowane przez CSMI WUM

Wśród zagadnień omawianych na kursach pulmonologicznych oraz intensywnej terapii znajdują się te związane z fizjologią i patofizjologią oddychania, specyfiką chorób układu oddechowego oraz ich przyczynami i objawami. Przedstawione zostaną również: techniki prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, nauki bronchoskopii, spirometrii, ćwiczenia związane z nauką rehabilitacji układu oddechowego, kontrolowania oddechu i efektywnego kaszlu. Kursy pulmonologiczne dla lekarzy oraz kursy z innych specjalizacji medycznych obejmują również zagadnienia metodyczne z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej, przydatne m.in. w praktyce fizjoterapeutycznej, usług pielęgniarskich, elementów działania ratowników medycznych. Odbycie kursu poświadczone będzie certyfikatem. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania aktualnej oferty kursów medycznych.

czerwiec 2024
listopad 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Kursy pulmonologiczne

Diagnostyka, leczenie oraz rehabilitacja chorób układu oddechowego to obszary medyczne, których tajniki warto zgłębić szczególnie w dobie pandemii COVID-19. Światowa pandemia SARS COV-2 spowodowała znaczny wzrost chorych z powikłaniami płucnymi. Poza zakażeniami oraz chorobami obturacyjnymi, takimi jak astma i POChP, coraz większe znaczenie zyskują choroby prowadzące do niewydolności oddechowej. Wśród nich szczególną trudność diagnostyczną i leczniczą sprawiają te, które wskutek nieznanych przyczyn, chorób reumatologicznych, leków, czynników alergicznych i środowiskowych, prowadzą do włóknienia płuc. Tacy pacjenci stają się coraz częściej pacjentami gabinetów lekarza podstawowej opieki medycznej, pulmonologicznych i innych specjalizacji

Kursy pulmonologiczne dla lekarzy organizowane przez CSMI WUM

Wśród zagadnień omawianych na kursach pulmonologicznych oraz intensywnej terapii znajdują się te związane z fizjologią i patofizjologią oddychania, specyfiką chorób układu oddechowego oraz ich przyczynami i objawami. Przedstawione zostaną również: techniki prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej, nauki bronchoskopii, spirometrii, ćwiczenia związane z nauką rehabilitacji układu oddechowego, kontrolowania oddechu i efektywnego kaszlu. Kursy pulmonologiczne dla lekarzy oraz kursy z innych specjalizacji medycznych obejmują również zagadnienia metodyczne z zakresu rehabilitacji pulmonologicznej, przydatne m.in. w praktyce fizjoterapeutycznej, usług pielęgniarskich, elementów działania ratowników medycznych. Odbycie kursu poświadczone będzie certyfikatem. Zapraszamy do kontaktu w celu poznania aktualnej oferty kursów medycznych.