Projekt nr: NdS/552158/2022/2022 pt. „Wsparcie w diagnostyce i leczeniu stresu
pourazowego u dzieci-uchodźców z Ukrainy” jest finansowany z budżetu państwa w
ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa” Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Całkowita kwota projektu 1 500 000,00 PLN.
Kwota finasowania projektu w ramach programu 1 500 000,00 PLN.
Krótki opis zadania:
W ramach projektu opracowany zostanie modelowy program wsparcia pedagogów szkolnych w zakresie
asymilacji i rozpoznania objawów stresu pourazowego wśród ukraińskich dzieci-uchodźców. W ramach
projektu zostaną przygotowane:

  • model doskonalenia zawodowego pedagogów z wykorzystaniem nowoczesnych technik kształcenia,
  • system szkoleń i konsultacji w dziedzinie psychologii, psychotraumatologii i psychiatrii,
  • platforma z materiałami dydaktycznymi, w tym narzędziami w technologii wirtualnej rzeczywistości.

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kreuje przestrzeń w trosce o ludzi i ich zdrowie. Tworzymy środowisko wymiany myśli, doświadczeń i rozwiązań biznesowych w celu poprawiania jakości życia człowieka.

CSMI WUM to unikatowa inwestycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rozwój kadr i nowe technologie. Wraz z naukowcami i lekarzami Uczelni realizujemy innowacje i projekty edukacyjne w medycynie.

Nasi projektanci B+R wspierają rozwój innowacyjnych usług i produktów.

To nowoczesna przestrzeń do zdobywania specjalistycznej wiedzy i doskonalenia umiejętności. Łączymy profesjonalistów w ciągłym rozwoju oraz dążeniu do zawodowego mistrzostwa.

Oferujemy kursy i szkolenia dla lekarzy, m.in.:

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kreuje przestrzeń w trosce o ludzi i ich zdrowie. Tworzymy środowisko wymiany myśli, doświadczeń i rozwiązań biznesowych w celu poprawiania jakości życia człowieka.

Czytaj więcej >

Najbliższe kursy

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Innowacje

Konsultujemy projekty na każdym etapie realizacji, od pierwszych planów po gotowe wnioski.

Szerokie zaplecze kadry badawczej pozwala dobrać ekspertów, z którymi przygotujesz i zrealizujesz projekt badawczy lub innowacyjne wdrożenie.

Planujemy i realizujemy eksperymenty medyczne. Wspieramy certyfikację i komercjalizację innowacyjnych produktów.