W dniach 10 i 11 maja odbyło się wyjątkowe szkolenie pod tytułem „SOR – kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi”, które przyciągnęło szerokie grono medyków pracujących na szpitalnych oddziałach ratunkowych. To wydarzenie, prowadzone przez wybitnego lekarza Davida Zirę, było skierowane do wszystkich pracowników SOR, niezależnie od specjalizacji.

Unikalne doświadczenie dla medyków

Uczestnicy, zarówno początkujący, jak i doświadczeni medycy, zdobyli cenną wiedzę i umiejętności. Kurs oferował unikalną możliwość wymiany doświadczeń oraz praktycznych ćwiczeń na realistycznych modelach i fantomach. Symulacje kliniczne o wysokiej wierności wymagały szybkiego reagowania, precyzyjnej diagnostyki oraz podjęcia prawidłowego leczenia bólu w klatce piersiowej, gdzie każda minuta była na wagę złota.

Kluczowe zagadnienia omawiane na szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z kluczowymi zagadnieniami, takimi jak:

  • Ostre zespoły wieńcowe
  • Tamponada serca
  • Obrzęk płuc
  • Zaburzenia rytmu szybkie (kardiowersja elektryczna)
  • Zaburzenia rytmu wolne (stymulacja zewnętrzna)
  • Zakrzepica
  • Zatorowość płucna

Warsztaty USG serca i płuc

Dodatkowo, uczestnicy wzięli udział w rozbudowanych warsztatach poświęconych USG serca i płuc, co pozwoliło na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w diagnostyce obrazowej.

Dlaczego warto było uczestniczyć?

To szkolenie dostarczyło uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności, które są niezbędne do skutecznego działania na szpitalnym oddziale ratunkowym. Symulacje kliniczne uczyły prawidłowego postępowania zgodnie z wytycznymi, oceny pilności przypadku oraz prawidłowej kolejności podejmowanych działań.

Podsumowanie

Szkolenie „SOR – kardio, czyli podstawy postępowania w SOR z wybranymi ostrymi stanami kardiologicznymi” pod kierownictwem Davida Ziry okazało się niezwykle wartościowe dla wszystkich uczestników. Zarówno początkujący, jak i doświadczeni medycy zyskali nieocenione umiejętności i wiedzę, które z pewnością przyczynią się do poprawy jakości opieki na szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Zapraszamy do zapisów na kolejną edycję

Zapraszamy do śledzenia naszego facebooka