W kwietniu miało miejsce wiele szkoleń skierowanych do lekarzy różnych specjalizacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem

Były to wydarzenia edukacyjne o wysokim standardzie, prowadzone przez wybitnych specjalistów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestnicy, zadowoleni z poziomu i jakości przekazywanych treści, mieli wyjątkową okazję do rozwijania swoich umiejętności praktycznych oraz teoretycznych w kluczowych obszarach medycyny.

Elektroterapia. Rozwiązywanie istotnych klinicznie problemów u pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami do terapii rytmu serca.

Podczas tego intensywnego kursu uczestnicy mieli możliwość zanurzenia się w praktycznej analizie zapisów z urządzeń implantowanych, co pomogło im lepiej zrozumieć różne scenariusze kliniczne. Uczono ich programowania urządzeń na podstawie najnowszych badań naukowych. Omawiane tematy obejmowały m.in. tryby pracy CIED, zaburzenia stymulacji, techniki resynchronizacji czy interpretację EKG. Dodatkowym atutem była możliwość zdobycia doświadczenia w obsłudze programatorów.

Leczenie ostrej fazy udaru mózgu

Szkolenie skupiało się na rozwoju umiejętności współpracy między zespołami medycznymi, co jest kluczowe w szybkiej i efektywnej opiece nad pacjentami po udarze mózgu. Program zawierał przegląd najnowszych wytycznych, intensywne ćwiczenia praktyczne i zaawansowane symulacje kliniczne. Celem było ujednolicenie metod leczenia, w tym procedur trombolitycznych i trombektomii mechanicznej, oraz udoskonalenie procesu podejmowania decyzji na podstawie danych obrazowych.

Wprowadzenie do Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Ten kurs był skierowany do lekarzy rozpoczynających swoją przygodę z endoskopią. Uczestnicy zgłębiali techniki gastroskopii i kolonoskopii, wykonując ćwiczenia na trenażerach oraz fantomach. Omówiono techniki tamowania krwawienia i postępowanie po interwencji endoskopowej, a także najczęstsze patologie przewodu pokarmowego, ich rozpoznawanie i leczenie.

Od zwłóknienia do włóknienia: choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki

Warsztaty te były dedykowane pulmonologom, internistom, radiologom i reumatologom, którzy chcieli zaktualizować swoją wiedzę w zakresie diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych płuc. Uczestnicy pogłębili umiejętności analizy obrazów HRCT, omawiali nowoczesne algorytmy diagnostyczne i opcje terapeutyczne. Możliwość ćwiczeń z pacjentami na oddziale oraz wielospecjalistyczna dyskusja przyczyniły się do lepszego zrozumienia i leczenia tych skomplikowanych przypadków.

Każdy z tych kursów przyniósł uczestnikom nie tylko nową wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju ich kariery medycznej oraz lepszego leczenia pacjentów. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach!

Zapraszamy do śledzenia następnych planowanych edycji

Zapraszamy na naszego facebooka