Intensywny kwiecień dla anestezjologów: Pogłębienie wiedzy w kluczowych obszarach

Miniony miesiąc był czasem intensywnego kształcenia podczas szkoleń dla anestezjologów, skupiając się na najważniejszych dla nich obszarach praktyki. Duże zainteresowanie wydarzeniami oraz zaangażowanie uczestników potwierdzają potrzebę takiej inicjatywy. Nasi najlepsi specjaliści przewodzili w celu edukacyjnym, zapewniając wysoki poziom szkoleń. Oto podsumowanie wydarzeń.

                 

Zespół II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM aktywnie dzielił się wiedzą oraz doświadczeniem podczas dwóch kursów

Trudne drogi oddechowe – symulator pacjenta w roli głównej

Rozbudowane warsztaty koncentrowały się na zarządzaniu trudnościami związanymi z drogami oddechowymi. Uczestnicy mieli okazję praktykować na symulatorach pacjentów, doskonaląc techniki, takie jak wideolaryngoskopia, fiberoskopia oraz procedury ekstremalne typu „can’t intubate/can’t oxygenate”. Warsztaty te wprowadzały także algorytmy DAS i Vortex, kluczowe w efektywnej pracy opartej na aktualnej wiedzy medycznej.

Kurs tracheotomii przezskórnej: Doskonalenie umiejętności w praktyce

Drugi istotny kurs obejmował intensywny trening poświęcony tracheotomii przezskórnej. Sesje edukacyjne poruszały różnice między tracheotomią przezskórną a chirurgiczną, wskazania i przeciwwskazania do zabiegu, oraz szczegółowe omówienie metod, takich jak metoda Griggsa, Ciaglia i percu twist. Dodatkowo, uczestnicy zdobywali praktyczne umiejętności, wykonując procedury na fantomach żelowych oraz preparatach zwierzęcych, wspierani sonoanatomią szyi oraz monitoringiem bronchofiberoskopowym. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik był gotowy do samodzielnego przeprowadzania procedury w swoim miejscu pracy.

Zespół I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM dzielił się swoją rozległą wiedzą z zakresu diagnostyki i leczenia bólu podczas dwóch wydarzeń

Podstawy diagnostyki fizykalnej w bólu przewlekłym: Nowe spojrzenie na diagnozę

Kurs miał na celu przekazanie wiedzy dotyczącej badania pacjenta i przeprowadzania testów klinicznych w diagnozie bólu przewlekłego. Uczestnicy mieli okazję poznać różnorodne metody diagnostyczne, od formularzy po diagnostykę ultrasonograficzną, z naciskiem na terapię komplementarną i psychologiczną. Tematy obejmowały diagnostykę bólu pierwotnego, neuropatycznego oraz funkcjonalnego w różnych obszarach ciała.

Warsztaty leczenia bólu: Obszar głowy i szyi

Wymagające warsztaty skupiały się na różnorodnych procedurach leczenia bólu głowy i szyi, wykorzystując ludzkie preparaty nieutrwalone. Ćwiczenia obejmowały blokady nerwów oraz wstrzyknięcia do stawów, z naciskiem na umiejętności takie jak blokada m.in. nerwu potylicznego, trójdzielnego i jego gałęzi, zwoju Gassera czy korzeni nerwów. Każdy uczestnik ćwiczył procedury pod kontrolą USG, RTG oraz CT.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych szkoleń dla anestezjologów

Zapraszamy do obserwowania nas na facebooku