Kursy prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz innych ośrodków w Polsce.

Ideą organizowanych przez nas kursów jest edukacja praktyczna. Kursy prowadzone są w formie warsztatów, na których uczestnicy mogą samodzielnie ćwiczyć procedury. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, przy ścisłej współpracy z instruktorami.

Kursy CSMI WUM umożliwiają:
• podniesienie kwalifikacji
• przygotowanie się do skomplikowanych operacji
• nauczenie się nowych umiejętności

Kursy dla lekarzy są certyfikowane przez Naczelną Izbę Lekarską (NIL) i dają możliwość zdobycia punktów edukacyjnych. Wszystkie kursy orgaznizowane przez CSMI WUM są objęte patronatem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

CSMI WUM organizuje kursy z wykorzystaniem ludzkich preparatów anatomicznych. Stanowi to doskonałą możliwość ćwiczeń w warunkach zbliżonych do tych panujących na sali operacyjnej. Preparaty anatomiczne są przebadane pod kątem HIV, HCV, HBV i Syphilis. Każdy preparat podsiada stosowną metryczkę.

Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Nie odnaleziono wydarzeń!