wrzesień 2024
październik 2024
listopad 2024
grudzień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!

Kursy medyczne a doskonalenie zawodowe

Zawody medyczne objęte są obowiązkowym kształceniem, które umożliwia wykonywanie ich zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Udział w szkoleniach związanych z wykonywaną specjalizacją jest niezbędny do wypełnienia tego warunku ustawowego. Szkolenia odbywane w ramach obowiązkowego kształcenia zawodowego są kluczowe dla okresowej aktualizacji uprawnień specjalizacyjnych i przedkładania stosownej dokumentacji w Izbach Lekarskich. Niezależnie od tego wymogu warto także uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach mających na celu uzupełnienie oraz nabycie nowych kompetencji oraz aktualizację już posiadanej wiedzy i umiejętności.

Kursy dla lekarzy i pielęgniarek prowadzone przez doświadczoną kadrę

Wiele dziedzin, wśród których należy wymienić również medycynę, bardzo szybko się rozwija. Sprawia to, że konieczne staje się poszerzanie wiedzy, jak i własnych umiejętności. Kursy dla lekarzy, które znajdują się w ofercie Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, doskonale podnoszą kompetencje zawodowe w bronchoskopii, ultrasonografii w stanach nagłych i wielu innych obszarach.

Czytaj więcej

Szeroka oferta szkoleń dla lekarzy

Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM zapewnia swoim kursantom unikatowe i bardzo innowacyjne kursy, dzięki czemu przeprowadzone tu szkolenia dla lekarzy można określić mianem wysokospecjalistycznych. Kursy dla lekarzy prowadzone są przez specjalistów, którzy bardzo dokładnie zgłębili wiedzę z wybranej specjalności. Coraz częściej łączenie nauki z biznesem staje się dla wielu lekarzy codziennością, dlatego elementy te również uwzględniamy w CSMI WUM. W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Szkolenia dla lekarzy – dlaczego warto?

Na początek warto zaznaczyć, że odbywanie szkoleń dla lekarzy związanych z wykonywaną specjalizacją jest nie tyle opcjonalne, co wręcz obowiązkowe. Zawód lekarza objęty jest obowiązkowym kształceniem zawodowym z zakresu danej specjalizacji w ramach okresowej aktualizacji uprawnień do jego wykonywania. Warto podejmować się również dodatkowych szkoleń dla lekarzy mających na celu poszerzenie kompetencji, zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz ich aktualizacja nie tylko w zakresie innowacyjnych metod leczenia schorzeń, ale też nowoczesnego sprzętu medycznego czy narzędzi niezbędnych do ich wykonywania. W Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dostępny jest terminarz szkoleń z zakresu różnych specjalizacji, dzięki którym zdobędą Państwo nowe kwalifikacje lub poszerzą wiedzę niezbędną do dalszego wykonywania zawodu lekarza.

Kursy dla lekarzy a doskonalenie zawodowe

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zobowiązuje każdego wykonującego wymienione zawody do obowiązkowego kształcenia okresowego oraz przedkładania dokumentacji w Izbie Lekarskiej. Dlatego też warto dobrać odpowiednie kursy dla lekarzy – zarówno doskonalące, jak i specjalizacyjne. Wytyczne zawarte w programach specjalizacji lekarskich określają, że osoby pracujące w tych zawodach zobowiązani są do podejmowania doskonalących kursów dla lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych, jak też ich diagnostyki. CSMI WUM w Warszawie posiada obszerny terminarz kursów i szkoleń z różnych specjalizacji lekarskich. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

Szkolenia dla lekarzy – dlaczego warto realizować w CSMI WUM?

Infrastruktura i personel Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (CSMI WUM) umożliwiają zaplanowanie i przeprowadzenie szerokiego wachlarza szkoleń obowiązkowych i uzupełniających. Niewątpliwą zaletą tego typu szkoleń jest możliwość odbywania ich w bezpiecznych i przyjaznych dla uczącej się osoby warunkach. Wpływa to w ogromnym zakresie na jakość zdobywanej wiedzy. Środowisko jednostki sprzyja, a w wielu wypadkach jest jedyną możliwością zapoznania się w bezpiecznych warunkach z nowoczesnym sprzętem medycznym, przygotowując do jego wykorzystania w sytuacjach rzeczywistych. Na stronie jednostki dostępny jest terminarz już realizowanych szkoleń z zakresu różnych specjalizacji, dzięki którym zdobędą Państwo nowe kwalifikacje lub poszerzą wiedzę niezbędną do dalszego wykonywania zawodu lekarza.

Oferujemy kursy i szkolenia dla lekarzy, m.in.: kursy ultrasonografii (USG), kursy dla anestezjologów, kurs spirometrii, kursy pulmonologiczne, choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki.