Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego

Szanowni Państwo, wdrażamy nowy system rejestracji. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jeśli w trakcie rejestracji będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@csmiwum.pl

 

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowa: dr Anna Mackiewicz-Pracka
Prowadzący: dr Anna Mackiewicz-Pracka, dr Michał Pracki

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie zgłoszone do Infarma i SOWE.

Endoskopowe zaopatrywanie krwawień z przewodu pokarmowego jest jedną z podstawowych umiejętności, którą powinien opanować każdy endoskopista. Nasz kurs kierowany jest do lekarzy rozpoczynających swoje szkolenie endoskopowe oraz endoskopistów praktykujących, chcących podszkolić swoje umiejętności w hemostazie osiąganej metodami endoskopowymi. Oferujemy unikatową możliwość ćwiczeń na realistycznych modelach i fantomach oraz symulatorach oferujących różne scenariusze kliniczne.

W trakcie trwania szkolenia będą przedstawione i ćwiczone metody endoskopowego opanowania krwawienia:

  1. nieżylakowego – ostrzykiwanie, klipsowanie, koagulowanie, proszek hemostatyczny
  2. żylakowego – ostrzykiwanie, opaskowanie

 

Program

8:30-9:00     Rejestracja uczestników
9:00-9:15      Rozpoczęcie kursu i przywitanie
9:15-9:45      Wprowadzenie
9:45-10:00   Postępowanie z pacjentem z krwawieniem z GOPP, w tym modyfikacja leczenia
przeciwzakrzepowego i antyagregacyjnego oraz przygotowanie tego chorego do endoskopii.
10:00-10:15  Możliwe powikłania i niepowodzenia w trakcie interwencji endoskopowej. Krwawienia nie-żylakowe – demonstracja eksperta na modelu szkoleniowym
10:15-10:30  Przerwa kawowa
10:30-13:00  Ćwiczenia praktyczne na stacjach. Postępowanie z pacjentem po leczeniu endoskopowym krwawienia z GOPP
13:00-13:30  Przerwa obiadowa
13:00-16:30  Ćwiczenia praktyczne – ciąg dalszy
16:30-17:00  Podsumowanie szkolenia, wręczenie certyfikatów, zakończenie kursu.

Uczestnicy ćwiczą w małych 3-4 osobowych grupach na fantomach i świńskich żołądkach.

Cena kursu: 1900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 01.11.2024 r.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

14 gru 2024

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

1 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry