Dostępy centralne

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zasad i technik wykonywania centralnych dostępów naczyniowych. Program kursu zawiera omówienie różnych rodzajów dostępów naczyniowych (wkłucia typu CIC, PICC, dostępy dializacyjne, żywieniowe), wskazań do ich zastosowania oraz możliwych problemów związanych ich zakładaniem.

Ważnym elementem kursu jest część warsztatowa ukierunkowana na praktyczną naukę zakładania dostępów centralnych pod kontrolą ultrasonografii (ćwiczenia na fantomach), jak ultrasonograficzna ocena  układu naczyniowego pod kątem uzyskania dostępów naczyniowych (ćwiczenia na żywych ochotnikach).

Uczestnicy mają możliwość praktycznego zaznajomienia się z najczęściej wykorzystywanymi w praktyce klinicznej zestawami do dostępów centralnych. Kurs dedykowany jest lekarzom początkującym oraz średnio zaawansowanym w technice wykonywania centralnych dostępów naczyniowych. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne nabyte podczas kursu pozwolą uczestnikom na sprawne zakładanie centralnych dostępów naczyniowych w codziennej praktyce klinicznej.

Miejsce Kursu:

Centrum Symulacji Medycznych WUM, ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy i prowadzący

Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski.
lek. Bartosz Sadownik, lek. Kamil Radzikowski

Program

9.00-9.10     Przywitanie
Część seminaryjna
9.10-9.30      Wskazania do uzyskania dostępu centralnego. Rodzaje centralnych dostępów naczyniowych
9.30-9.50      Anatomia i sonoanatomia układu naczyniowego istotna dla dostępów naczyniowych
9.50-10.30    Wykorzystanie ultrasonografii dla zakładania dostępów naczyniowych
10.30-11.00  Techniki zakładania dostępów centralnych – przegląd metod

11.00-11.10     Przerwa kawowa (10 min)

11.10-12.30     Część praktyczna cz. 1

    1. Podstawy techniki usg, nawigacja igły pod kontrolą USG – fantom żelowy (30 min)
    2. Sonoanatomia układu naczyniowego – ćwiczenia na żywym modelu (30 min
    3. Zestawy do dostępów centralnych (CICC, PICC, śluzy naczyniowe, dostępy dializacyjne, dostępy żywieniowe) (30 min)

12.30-13.00    Lunch

13.00-13.40     Ćwiczenia praktyczne cz. 2

    1. Technika zakładania dostępu centralnego – fantom żelowy (40 min)

Część seminaryjna
13.40-14.20     Techniki uzyskiwania dostępów – CICC: dostęp szyjny, podobojczykowy, udowy, PICC
14.20-14.30     Wybór dostępu centralnego
14.30-15.00    Bezpieczeństwo procedury, potwierdzenie położenia, powikłania
15.00-15.10    Podsumowanie, zakończenie kursu

Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Cena kursu: 2200 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 24.10.2024
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Uczestnicy pracują na sprzęcie różnych firm obecnych na rynku.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Dostępy centralne 07.12.2024

Data

07 gru 2024

Czas

09:00 - 15:30

Koszt

2 200 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry