Interpretacja EKG u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do kontroli rytmu serca

Szanowni Państwo, wdrażamy nowy system rejestracji. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jeśli w trakcie rejestracji będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@csmiwum.pl

 

Wykładowcy
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Miejsce Kursu:
Kampus Banacha, ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa.
Dokładna lokalizacja zostanie podana wkrótce.

Kurs skierowany przede wszystkim do lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w zakresie kardiologii lub chorób wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego.

Podczas dwudniowego intensywnego spotkania zostaną poruszone tematy związane z funkcją i sposobem działania urządzeń wszczepialnych – stymulujących, resynchronizujących i kardiowerterów-defibrylatorów. Następnie przeanalizujemy zapisy elektrokardiograficzne od prostych po złożone i skomplikowane.

Jest to idealna powtórka dla lekarzy chcących poszerzyć swoje umiejętności interpretacji EKG.

 

Dzień 1 WYKŁAD ONLINE; na platformie zoom lub Youtube
17:00-17:30 Powitanie uczestników
17:30-18:30 Jak działają układy stymulujące serce? Omówienie wskazań do stosowania stałej stymulacji serca. Podstawowe tryby pracy.
18:30-19:00 Jak działają ICD? Wskazania do stosowania ICD.
19:00-19:30 Jak działa CRT? Logika działania układów do resynchronizacji
19:30-20:00 Stymulacja układu bodźcoprzewodzącego – jak rozgryźć?
Dzień 2 WARSZTATY 
9:00-9:30 Powtórka z dni poprzedniego i rozgrzewka
9:30-11:00 Podstawowe zaburzenia stymulacji i sterowania. Ćwiczenia na EKG
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-13:00 EKG w stymulacji – ćwiczenia na EKG
13:00-13:45 Przerwa lunchowa
13:45-15:00 EKG w resynchronizacji i u pacjentów z zaawansowanymi zaburzeniami przewodzenia – ćwiczenia na EKG
15:00-15:15 Przerwa kawowa
15:15-16:00 Pułapki elektrokardiografii – zadania problemowe w kontekście klinicznym
16:00-16:30 Podsumowanie. Pożegnanie. Rozdanie certyfikatów.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Liczba uczestników jest ograniczona co pozwoli na większą interakcję z prowadzącymi i da możliwość udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

Szkolenie zgłoszone do certyfikacji OIL, Infarma oraz SOWE.

Cena kursu: 1500 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 23.07.2024
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partner kursu Akademia Elektroterapii

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 

Data

22 - 23 lis 2024

Czas

Cały dzień

Koszt

1 500 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry