Przezczaszkowa ultrasonografia (TCCD) w intensywnej terapii – poziom podstawowy.

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr n. med. Mateusz Zawadka

Prowadzący

 • dr n. med. Mateusz Zawadka
 • osoby wskazane przez Kierownika naukowego

Kurs podstawowy skierowany do wszystkich lekarzy zainteresowanych obrazowaniem mózgowia oraz wykorzystaniem ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych.

Grupa docelowa: lekarze rezydenci oraz specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, neurochirurgii i neurologii.

Tematy poruszane na kursie

 1. Wprowadzenie do przezczaszkowej ultrasonografii:
  • Możliwości wykorzystania i zastosowanie przyłóżkowego badania USG TCCD.
  • Ustawienia aparatu, wybór głowicy.
  • Podstawy obrazowania w opcji kolorowego Dopplera (CD) oraz Dopplera spektralnego (PW).
  • Wybór okna akustycznego.
 1. Anatomia ultrasonograficzna mózgowia.
 2. Anatomia krążenia mózgowego.
 3. Podstawowe pomiary wykorzystywane w ocenie przepływu mózgowego.
 4. Zajęcia praktyczne na modelach.
 5. Sesja interaktywna:
  • Wykorzystanie ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych.
  • Obrzęk mózgu.
  • Zatrzymanie krążenia mózgowego.
 1. Analiza przypadków klinicznych.

Program (może ulec pewnym modyfikacjom)

 1. 9:00-09:50 Wprowadzenie do przezczaszkowej ultrasonografii:
  • Możliwości wykorzystania i zastosowanie przyłóżkowego badania USG TCCD.
  • Ustawienia aparatu, wybór głowicy.
  • Podstawy obrazowania w opcji kolorowego Dopplera (CD) oraz Dopplera spektralnego (PW).
  • Wybór okna akustycznego.
 1. 10:00-10:20 Anatomia ultrasonograficzna mózgowia.
 2. 10:20-10:50 Anatomia krążenia mózgowego.
 3. 11:00-11:30 Podstawowe pomiary wykorzystywane w ocenie przepływu mózgowego.
 4. 11:30-12:30 Lunch
 5. 12:30-15:30 Zajęcia praktyczne na modelach.
 6. 15:30-17:00 Sesja interaktywna:
  • Wykorzystanie ultrasonografii w urazach czaszkowo-mózgowych.
  • Obrzęk mózgu.
  • Zatrzymanie krążenia mózgowego.
  • Analiza przypadków klinicznych.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Cena kursu: 1950 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 11.09.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z przezczaszkowej ultrasonografii (TCCD) w intensywnej terapii – poziom podstawowy.

Data

25 paź 2024

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

1 950 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry