Bronchoskopia dla anestezjologów, pulmonologów i internistów

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Kurs kierowany dla lekarzy chcących poznać podstawy wykonywania bronchoskopii.

Miejsce Kursu:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii  UCK WUM,
ul. Binieckiego 6, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Piotr Korczyński
dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Afiliacja prowadzących:
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM

Cele kursu:

 1. Nabycie umiejętności wykonywania bronchoskopii.
 2. Nabycie umiejętności pobierania materiałów cytologicznych, histopatologicznych oraz mikrobiologicznych.
 3. Analiza wskazań do bronchoskopii, metody znieczuleń oraz zasady przeprowadzenia bezpiecznego zabiegu.
 4. Nabycie umiejętności wykonywania płukania oskrzelowo-pęcherzykowego.

Warsztaty prowadzone w 3-4-osobowych grupach.

Partnerem technologicznym kursu jest Endoelektronik-FujiFilm (główny Partner) oraz Ambu-Biameditek.
Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz symulatorze Symbionix.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie zgłoszone do Infarma oraz SOWE.

Program Kursu:

 • 09:00-10:45 Część wykładowa  – Anatomia układu oddechowego, wskazania i przeciwwskazania do bronchoskopii, premedykacja i znieczulenie pacjenta, wykonywanie zabiegów BW i BAL, biopsja igłowa i kleszczykowa, kriobiopsja, cytologia i badanie hist-pat.
 • 10:45-11:00 Przerwa
 • 11:00-12:30 Warsztaty ćwiczeniowe (część I) – Posługiwanie się bronchoskopem w drzewie oskrzelowym (w tym w rurce intubacyjnej), opanowanie zasad poprawnego wykonania BAL, biopsji kleszczykowej, praca na symulatorze Symbionix, praca na bronchoskopach Ambu
 • 12:30-14:00 Warsztaty ćwiczeniowe (część II) –  jak wyżej
 • 14:00-14:30 Przerwa obiadowa
 • 14:30-15:30 Warsztaty ćwiczeniowe (część III) – jak wyżej
 • 15:30-15:40 Przerwa
 • 15:40-16:00 Wykład – zasady dekontaminacji i powikłania po bronchoskopii
 • 16:00 Podsumowanie szkolenia, uwagi, certyfikaty, zakończenie kursu

Cena kursu: 2500 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 09.02.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z Bronchoskopii dla anestezjologów, pulmonologów i internistów

Data

23 mar 2024
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

2 500 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry