Bronchoskopia dla zaawansowanych

Kurs dedykowany jest osobom wykonującym bronchoskopię oraz rozpoczynającym wykonywanie przezoskrzelowego USG (EBUS).

Miejsce Kursu:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM
Aula na 4 piętrze
ul. Binieckiego 6, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Piotr Korczyński
dr hab. n. med. Katarzyna Górska

Afiliacja prowadzących:
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii WUM

Cele kursu:

 1. Usprawnienie technik wykorzystywanych podczas bronchoskopii.
 2. Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się biopsyjnymi kleszczykami endoskopowymi
 3. Nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się igłami do przezoskrzelowej biopsji
 4. Ćwiczenie technik stosowanych przy usuwaniu ciał obcych
 5. Omówienie technik stosowanych podczas hamowania krwawienia z dróg oddechowych
 6. Nauka techniki biopsji igłowej pod kontrolą endobronchosonografii (EBUS)
 7. Zapoznanie z aspektami praktycznymi używania radialnej sondy USG (rEBUS)

Warsztaty prowadzone w 3-4-osobowych grupach.

Partnerem technologicznym kursu jest Endoelektronik-FujiFilm (główny Partner) oraz Ambu-Biameditek.
Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz symulatorze Symbionix.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Program Kursu:

 • 9:00 – 10:00 Teoretyczne podstawy zawansowanych technik bronchoskopoowych oraz
 • endobronchosonografii
 • 10:00 – 10:15 Przerwa
 • 10:15 – 11: 45 Warsztaty część 1 – Wideobronchoskop – kleszczyki, igła, ciała obce
 • 11:45 – 13:15 Warsztaty czesć 2 – Symulator komputerowy
 • 13:15 – 13:45 Lunch
 • 13:45 – 15:15 Warsztaty część 3 – Stanowisko EBUS (USG wewnątrzoskrzelowe)
 • 15:15 – 16:30 Wspólne stanowisko ćwiczeniowe: rurka intubacyjna zbrojona, balon do
 • blokowania krwawienia, sonda radialna
 • 16:30-16:35 Zakończenie i podsumowanie kursu

Cena kursu: 2300 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Bronchoskopia dla zaawansowanych

Data

08 paź 2023

Czas

09:00 - 16:30

Koszt

2 300 zł

Lokalizacja

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii CMWUM
Stanisława Binieckiego 6, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2023
wrzesień 2023
październik 2023
listopad 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry