Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski.
Prowadzący: dr n. med. Piotr Nowakowski, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, mgr Maciej Latos

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach, tkankach zwierzęcych oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Rejestracja uczestników
09:00-09:15 Powitanie uczestników
09:15-9:45 WYKŁAD: Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
09:45-10.15 WYKŁAD: Ultrasonografia. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG.
10:15-10:35 WYKŁAD: Dostępy dożylne typu pośredniego – prezentacja metody oraz zastosowanie kliniczne.
10:35-11:00 WYKŁAD: Strategia utrzymania dostępu pośredniego
10:15-10:30 PRZERWA
10:30-11:50 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 1: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 2: Poszukiwanie dostępów naczyniowych USG
11:50-12:00 PRZERWA
12:00-13:20 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 3: Technika Seldingera pod USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 4: Wprowadzanie i utrzymanie dostępu pośredniej długości (fantomy treningowe)
13:20-14:00 PRZERWA NA LUNCH
14:00-15:00 ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 1: Procedura implantacji dostępów pośrednich – klasyczna metoda Seldingera (symulacja wysokiej wierności)
Stacja nr 2: Procedura implantacji dostępów pośrednich – zmodyfikowana metoda Seldingera (symulacja wysokiej wierności)
15:00-15:10 PRZERWA
15:10-16:10 Stacja nr 3: Przypadki kliniczne
Stacja nr 4: Repetytorium z Kierownikiem Naukowym Kursu.
16:10-16:20 PRZERWA
16:20-16:30 WYKŁAD: Tworzenie dokumentacji medycznej i opinie prawne.
WYKŁAD: Organizacja zespołów dostępów naczyniowych
16:30-16:45 Podsumowanie, test i zakończenie kursu

Cena kursu: 1600 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 4.10.2023.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Uczestnicy pracują na sprzęcie Arrow Teleflex oraz Vygon.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG 09.12.2023

Data

09 gru 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:45

Koszt

1 600 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry