Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG

Zapisz się

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n. med. Piotr Nowakowski, Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
Prowadzący: dr n. med. Piotr Nowakowski, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, mgr Maciej Latos

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach, tkankach zwierzęcych oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.
Opłata za uczestnictwo: 1200 zł brutto

Progam kursu

08:30-09:00         Rejestracja uczestników
09:00-09:15         Powitanie uczestników
09:15-9:30           WYKŁAD: Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
09:30-09:45         WYKŁAD: Ultrasonografia. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG.
09:45-10:00         WYKŁAD: Dostępy typu midline – prezentacja metody oraz zastosowanie kliniczne.
10:00-10:15         Przerwa kawowa
Warsztaty
10:15-11:35
Stacja nr 1: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 2: Poszukiwanie dostępów naczyniowych USG
11:35-11:45         Przerwa kawowa
11:45-13:10
Stacja nr 3: Midline – krótkie 4/6/8 cm pod USG (fantomy treningowe)
Stacja nr 4: Midline – długie 15/20 cm pod USG (fantomy treningowe)
13:10-14:10         Przerwa obiadowa
14:10-16:10
Stacja nr 1: Wkłucia doszpikowe (2 rodzaje)
Stacja nr 2: Dostępy naczyniowe – prezentacja i porównanie
Stacja nr 3: Przypadki Kliniczne
Stacja nr 4: Repetytorium z Kierownikiem Naukowym Kursu. Zaliczenie praktyczne (Midline).
16:10-16:20         Przerwa kawowa
16:10-16:20         WYKŁAD: Pielęgnacja dostępów naczyniowych
16:20-16:30         WYKŁAD: Tworzenie dokumentacji medycznej i opinie prawne.
16:30-16:45         Podsumowanie, test i zakończenie kursu.

Partnerem technologicznym kursu jest firma Vygon

Cena kursu: 1200 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Warunki odwołania uczestnictwa

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie:

  1. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  2. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
  3. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Organizator ma prawo zatrzymać – 30 % wartości całej opłaty.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Dostępy naczyniowe pod kontrola USG 16.01.2021

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Przejdź do góry