Dostępy naczyniowe z użyciem USG w neonatologii

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Szkolenie posiada certyfikację Infarma nr 7138. INFARMA_Certyfikat_7138
oraz certyfikat SOWE nr 985. POLMEDTECH_Certyfikat_985

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n.  med. Joanna Puskarz-Gąsowska.
Prowadzący: dr hab. n. med. Renata Bokiniec, dr Anna Sowa, mgr Dorota Zadrożna

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz modelach (osoby dorosłe, dzieci). Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Program kursu

08:30-09:00 Rejestracja uczestników
09:00-09:05 Powitanie uczestników
09:05-9:35 WYKŁAD: Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych – dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska
09:35-10:05 WYKŁAD: Ultrasonografia. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG – dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska
10:05-10:25 WYKŁAD: Rodzaje dostępów naczyniowych – prezentacja metody oraz zastosowanie kliniczne – dr Anna Sowa
10:25-10:40 Przerwa kawowa

10:40-12:00
Warsztaty
Stacja nr 1: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomy treningowe) – techniki wizualizacji naczyń
Stacja nr 2: Kaniulacja pod kontrolą USG (fantomyntreningowe) – zakładanie wkłuć na fantomie z USG
Stacja nr 3: Techniki zakładania wkłuć centralnych u noworodków – ćwiczenia na fantomach- bez użycia USG

12:00-12:40 Przerwa obiadowa

12:40-13:15
Warsztaty
Stacja nr 1: Poszukiwanie dostępów naczyniowych w USG (badana 2 ochotników dorośli lub dzieci)
Stacja nr 2: Poszukiwanie dostępów naczyniowych USG (badana 2  ochotników dorośli lub dzieci)

13:15-14:00
Stacja nr 1: Poszukiwanie dostępów naczyniowych w USG (badana 2 niemowląt)
Stacja nr 2: Poszukiwanie dostępów naczyniowych USG (badana 2 niemowląt)

14:00-14:15 Przerwa kawowa
14:15-15:15 Omówienie przypadków klinicznych i powikłań po kaniulacji – dr n. med. Joanna Puskarz- Gąsowska
15:15-15:45 WYKŁAD: Pielęgnacja dostępów naczyniowych – mgr Dorota Zadrożna

15:45-16:15        Podsumowanie i zakończenie kursu.

Partnerem technologicznym kursu jest:

Cena kursu: 2000 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Dostępy naczyniowe z użyciem USG w neonatologii 16.12.2023

Data

16 gru 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:15

Koszt

2 000 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry