Echokardiografia przezprzełykowa

Miejsce Kursu:
Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM
Ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

Wykładowcy:

Prowadzący: Prof. Andrzej Gackowski, dr hab. n. med. Piotr Scisło

Kurs Echokardiografia przezprzełykowa kierowany jest do Koleżanek i Kolegów, kardiologów i kardiolożek, pragnących nabyć praktyki i wiedzy z zakresu wykorzystywania echokardiograficznego badania przezprzełykowego w rutynowej jak i nie-rutynowej diagnostyce i terapii. Cztery i pół godziny zajęć praktycznych przy symulatorach i aparatach echo, przerywane będą ponad dwu godzinami krótkich seminariów.

Kurs ma charakter warsztatowy i uczestnicy będą ćwiczyli na czterech symulatorach do echokardiografii przezprzełykowej.
Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Kurs będzie zgłoszony do Infarmy i SOWE

Program kursu

09:00-09:05  Powitanie uczestników
09:05-09:30  Podstawy echokardiograficznego badania przezprzełykowego – przygotowanie, projekcje
09:30-10:30 Zajęcia praktyczne: ćwiczenia przy aparacie i ćwiczenia na symulatorze
10:30-11:10    Seminarium

  • Obrazowanie zastawki mitralnej w TEE
  • Zabiegi na zastawce mitralnej – rola TEE

11:10-12:10     Zajęcia praktyczne: ćwiczenia przy aparacie i ćwiczenia na symulatorze
12:10-12:40    Przerwa obiadowa
12:40-13:15    Seminarium

  • Obrazowanie zastawki aortalnej w TEE
  • Zabiegi na zastawce aortalnej – rola TEE

13:15-13:45    Zajęcia praktyczne: ćwiczenia przy aparacie i ćwiczenia na symulatorze
13:45-14:15      Seminarium

  • Obrazowanie zastawki trójdzielnej w TEE
  • Zabiegi na zastawce trójdzielnej – rola TEE

14:15-14:45    Zajęcia praktyczne: ćwiczenia przy aparacie i ćwiczenia na symulatorze
14:45-15:10      Seminarium

  • Obrazowanie przedsionków i przegrody międzyprzedsionkowej w TEE
  • Przegroda międzyprzedsionkowa w przezcewnikowych zabiegach strukturalnych (PFO/ASD2/LAAC) – rola TEE

15:10-16:10    Zajęcia praktyczne: ćwiczenia przy aparacie i ćwiczenia na symulatorze
16:10-16:15      Zamknięcie Kursu i pożegnanie uczestników

Cena: 2500 zł ZW. Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technicznym kursy jest MS Ttech.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Echokardiografia przezprzełykowa 06.04.2024

Data

06 kwi 2024
Zakończone!

Czas

10:00 - 17:10

Koszt

2 500 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry