Elektroterapia z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych – poziom podstawowy

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Poziom kursu: A (dla osób rozpoczynających pracę z urządzeniami wszczepialnymi)

Miejsce Kursu:
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii WUM
Ul. Binieckiego 6, Warszawa
(teren Kampusu Banacha)

Wykładowcy
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Szkolenie posiada certyfikację Infarma nr 7093. INFARMA_Certyfikat_7093 oraz certyfikat SOWE. POLMEDTECH_Certyfikat_951

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii, kardiochirurgii i w dziedzinie chorób wewnętrznych, a także do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego pracujących z pacjentami po implantacji układów stymulujących serce. Docelowym odbiorcą kursu jest lekarz mający małe doświadczenie w tym zakresie (do 200-300 kontroli).

Cel Kursu: uzyskanie podstawowych kompetencji koniecznych do prowadzenia opieki medycznej nad chorymi z implantowanymi urządzeniami do terapii rytmu serca w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną.

Dzień I

 • 9:00-9:30 — Powitanie i informacje wstępne
 • 9:30 – 11:00 —-Wskazania do implantacji układów stymulujących serce i kardiowertera-defibrylatora – w zgodzie z aktualnymi wytycznymi AD 2022
 • 11:00-11:15 — Przerwa kawowa
 • 11:15-12:00 — Przygotowanie pacjenta i opieka w okresie okołozabiegowym
 • 12:00-13:00 — Podstawowe parametry oceniane w trakcie implantacji i bezpośrednio po wszczepieniu – EKG, RTG, TTE
 • 13:00-13:40 — Przerwa obiadowa
 • 13:40-15:10 — Kontrola układu stymulującego serce i resynchronizującego pracę serca – programowanie zgodne z wytycznymi – podstawowe funkcje programatorów
 • 15:10 – 16:00 — Kontrola układu kardiowertera-defibrylatora– programowanie zgodne z wytycznymi – podstawowe funkcje programatorów
 • 16:00 – 16:15 — Podsumowanie dnia

Dzień II

 • 9:00 – 9:30 — Kontrola układu stymulującego serce: badanie podmiotowe, przedmiotowe i jego implikacje
 • 9:30-10:30 — Pacjent z urządzeniem wszczepialnym na dyżurze – co każdy wiedzieć powinien?
 • 10:30 – 10:45 — Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:00 — Najczęstsze problemy kliniczne u osób z układami stymulującymi i podstawowe sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem programatorów
 • 12:00 – 12:15 — Przerwa kawowa
 • 12:15 – 13:30 — Ocena EKG u pacjenta z układem wszczepialnym serca – czego się można spodziewać?
 • 13:30 – 14:10 — Przerwa obiadowa
 • 14:10 – 14:45 —- Najczęstsze problemy kliniczne u osób z układami kardiowertera-defibrylatora i podstawowe sposoby ich rozwiązania z wykorzystaniem programatorów
 • 14:45-15:15 — Podsumowanie kursu, feedback i rozdanie certyfikatów

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy będą pracowali w małych grupach na aparatach różnych producentów.

Odbiorcy: 15 osób.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 2300 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 26.10.2023.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partner wydarzenia

https://sercenabanacha.org.pl/

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z elektroterapii z wykorzystaniem urządzeń wszczepialnych 09-10.12.2023

Data

09 - 10 gru 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 15:30

Koszt

2 300 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry