Elektroterapia zaawansowana. Rozwiązywanie istotnych klinicznie problemów u pacjentów z wszczepialnymi urządzeniami do terapii rytmu serca.

Szanowni Państwo, wdrażamy nowy system rejestracji. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jeśli w trakcie rejestracji będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@csmiwum.pl

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a
Warszawa)

Wykładowcy
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Andrzej Cacko
prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Cacko, lek. Jakub Rokicki

Kurs w zakresie rozwiązywania problemów klinicznych u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi odpowiada na codzienne i te rzadziej spotykane zagadnienia kliniczne w oparciu o realne scenariusze diagnostyczne.

W trakcie praktycznych warsztatów pochylimy się nad zapisami z układów stymulujących i kardiowerterów-defibrylatorów i w oparciu o kontekst kliniczny wypracujemy rozwiązanie problemu pacjenta.

Ta edycja kursu zarezerwowana jest dla osób posiadających średnie doświadczenie w zakresie programowania urządzeń wszczepialnych (wykonanych ok. 300 kontroli).
Zachęcamy także do nadsyłania przykładów z własnej praktyki, nad którymi pochylimy się w anonimowej formie.

Kurs skierowany do osób pracujących w ośrodkach zajmujących się pacjentami z wszczepialnymi urządzeniami kardiologicznym, w tym przede wszystkim dla lekarzy pracujących w oddziałach Kardiologii, lecz także dla osób wykonujących zawody medyczne na stanowiskach pielęgniarki/pielęgniarza, położnych, ratowników medycznych i elektroradiologów. Uczestnik na zakończenie kursu będzie w stanie interpretować zapisy z urządzeń wszczepialnych serca, rozpozna patologie o zaawansowanym stopniu trudności oraz będzie wiedzieć jak zaadresować dany problem kliniczny. Uczestnicy kursu zapoznają się ze sposobem działania programatorów urządzeń wszczepialnych serca wiodących producentów i będą w stanie zaprogramować urządzenie w pożądany klinicznie sposób w oparciu o medycynę opartą na rzetelnych źródłach naukowych.

 

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, podczas których uczestnicy będą pracowali w małych grupach na aparatach różnych producentów.

9:00-9:30 Powitanie uczestników
9:30-10:30 Powtórka z CIED – tryby pracy, podstawa działania
10:30-11:00 Podstawowe zaburzenia stymulacji 1) częstoskurcz niekończącej się pętli 2) zespół stymulatorowy
11:00-11:15 Przerwa kawowa
11:15-12:30 Resynchronizacja – miejsce CRT w terapii pacjentów, interpretacja EKG
12:30-13:00 CRT nie działa – co można poprawić?
13:00-13:45 Przerwa obiadowa
13:45-14:30 Powikłania infekcyjne i nieinfekcyjne – jak rozpoznać? Jak leczyć?
14:30-15:15 Nieadekwatne interwencje ICD. Primum non nocere – czyli jak nie szkodzić?
15:15-15:50 Maraton mieszanych nieprawidłowości pracy urządzeń – poziom zaawansowany.
15:50-16:05 Przerwa kawowa
16:05-17:15 Ćwiczenia z programatorem.
17:15-17:30 Podsumowanie dnia. Wątpliwości i pytania. Podsumowanie. Certyfikaty

 

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 1900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 01.09.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerzy kursu

Akademia Elektroterapii

Serce na Banacha

 

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

12 paź 2024

Czas

09:00 - 17:30

Koszt

1 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry