Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
Blok C, UCK WUM
ul. Banacha 1a
Warszawa

Kierownik naukowy

  • mgr Maciej Latos – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Instruktorzy:

  • mgr Marceli Solecki – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • mgr Maciej Latos – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  • Artur Szymczak – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, instruktor ratownictwa taktycznego

Celem warsztatów jest przedstawienie praktycznych aspektów kaniulacji naczyń obwodowych i prowadzenia bezpiecznej linii naczyniowej. Wprowadzanie standardu postępowania opartego na dowodach naukowych jest kluczowe dla zwiększania bezpieczeństwa pacjenta i personelu. Wszystkie przekazywane podczas warsztatów treści są dostosowywane do zasobów ludzkich i sprzętowych jakimi dysponują uczestnicy w swoim środowisku klinicznym.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

Program merytoryczny:

Program kursu „Dostępy naczyniowe: kaniulacja i prowadzenie infuzji”

08:30-09:00 Rejestracja
09:00-10:15 Standardy kaniulacji naczyń obwodowych i prowadzenia infuzji – wykład
10:15-10:30 PRZERWA KAWOWA
10:30-11:15 Ocena naczyń pod kontrolą USG i warunki skutecznej kaniulacji – warsztat
11:15-12:15 Procedura wprowadzania PIVC i zasady bezpiecznej infuzji (trenażery żelowe)
12:15-12:30 PRZERWA KAWOWA
12:30-14:00 Stacje rotacyjne
Stacja nr 1: Ratunkowy dostęp  dożylny pod kontrolą USG (trenażery żelowe)
Stacja nr 2: Dostęp do żyły szyjnej zewnętrznej (trenażery żelowe)
14:00-15:00 PRZERWA NA LUNCH
15:00-15:45 Stacje rotacyjne
Stacja nr 3: Ratunkowe dostępy doszpikowe (trenażery żelowe i materiał zwierzęcy)
15:45-16:30 Wprowadzanie dostępów typu mini-midline (trenażery żelowe)
16:30-17:00 Podsumowanie i zakończenie kursu

Podczas warsztatów uczestnicy pracują z aparatami ultrasonograficznymi, autorskimi żelowymi fantomami do kaniulacji kończyn i żyły szyjnej zewnętrznej; oraz dostępu do jamy doszpikowej (materiał zwierzęcy), jak i elementami linii naczyniowej. 

Partnerzy sprzętowi

Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Cena warsztatu: 1200 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 9.08.2023.
Cena obejmuje także lunch, przerwy kawowe i przekąski.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z kaniulacji i prowadzenia infuzji 23.09.2023

Data

23 wrz 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

1 200 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry