Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową. Sugerujemy zapisy na termin kwietniowy.

Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania. Warsztaty praktyczne z zastosowaniem USG i symulacji medycznych

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n.  med. Joanna Puskarz-Gąsowska.
Prowadzący: dr hab. n. med. Renata Bokiniec, dr Joanna Seliga, dr Ariel Płotko

Zapraszamy na warsztaty praktyczne dotyczące diagnostyki oraz postepowania w nagłych stanach w jakich możecie się znaleźć na dyżurze na oddziale neonatologicznym.  Stawiamy na bardzo praktyczny aspekt zajęć a uczestnicy  samodzielnie będą mieli okazje ćwiczyć zdolności manualne oraz scenariusze kliniczne.

Program

13.01.2022 (piątek), godz. 13:00-18:00

14:01.2022 (sobota), godz. 09:00-15:00

Tematy omawiane w części teoretycznej.

Wstrząs septyczny
– kryteria rozpoznania, fazy wstrząsu
– leczenie przyczynowe
– leczenie wspomagające
– monitorowanie
– zastosowane USG

Niewydolności krążenia
– krytyczne wady serca
– nadciśnienie płucne
–  ocena kurczliwości serca
– ocena wypełnienia serca, nawodnienia, ocena wstrząsu
– tamponada serca

Niewydolność oddechowa
– ocena upowietrznienia, różnicowanie TTN i RDS
– odma opłucnowa
– płyn w opłucnej
– niedodmy, konsolidacje, zmiany zapalne
– krwawienie do pęcherzyków płucnych
– położenie rurki intubacyjnej

Jama brzuszna
– obraz NEC
– obraz płynu w jamie otrzewnej
– perforacja jelit
– niedrożność przewodu pokarmowego
– skręt krezki
– krwawienie do nadnerczy

Ośrodkowy układ nerwowy
– krwiaki podokostnowe, podczepcowe, przymózgowe i śródmózgowe
– złamania czaszki
– tętniak żyły Galena
– wodogłowie ostre
– zakrzepica zatok żylnych

Zostaną omówione  protokoły postępowania przy różnicowaniu, diagnozie i leczeniu stanów zagrożenia życia w oparciu o aktualne wytyczne polskie i światowe, zgodne z EBM.

Ćwiczenia w małych grupach z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych fantomów oraz aparatów USG:
– nakłucie płynu w opłucnej,
– odbarczenie tamponady serca
– odbarczenie odmy
-nakłucie jamy otrzewnej

Uczestniczy w sali wysokiej wierności odtworzą scenariusze sytuacji klinicznych z wykorzystaniem symulatorów medycznych.

Cena kursu: 2500 zł brutto

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

13 - 14 sty 2023
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Koszt

2 500 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry