Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania

Zostało 1 wolne miejsce!

Warsztaty praktyczne z zastosowaniem USG i symulacji medycznych.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: dr n.  med. Joanna Puskarz-Gąsowska.
Prowadzące: dr Joanna Seliga-Siwecka, dr Agnieszka Góralska, dr Agnieszka Kijanka, dr Justyna Tymińska

Zapraszamy na warsztaty praktyczne dotyczące diagnostyki oraz postepowania w nagłych stanach w jakich możecie się znaleźć na dyżurze na oddziale neonatologicznym.  Stawiamy na bardzo praktyczny aspekt zajęć a uczestnicy  samodzielnie będą mieli okazje ćwiczyć zdolności manualne oraz scenariusze kliniczne.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie zgłoszone do Infarma oraz SOWE.

Kurs objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Piątek  12:00-20:00  11:45-12:00 – Rejestracja

12:00-12:45 Wprowadzenie do symulacji (jak praca na symulatorach poprawia jakość pracy, propozycje jak wprowadzić to we własnym oddziale, jak zaangażować zespół) – Joanna Seliga-Siwecka

12:45- 13:15 Wykład – Protokoły FAST, BLUE, SAFE- dr Joanna Puskarz-Gąsowska

13:15-16:15 Blok umiejętności manualnych
Ćwiczenia w 4 osobowych grupach na fantomach i trenażerach- 4 stacje po 45 min

 • Nakłucie odmy opłucnowych – procedura nakłucia i podłączenia drenażu- dr J Seliga-Siwecka
 • Nakłucie worka osierdziowego i jamy otrzewnej pod kontrola USG – dr Agnieszka Kijanka
 • Nakłucie jamy opłucnowej – pod kontrola USG dr J. Puskarz-Gąsowska
 • Intubacja z użyciem videolaryngoskopii oraz CPR.- Dr Agnieszka Góralska

16:15-16:40 Przerwa kawowa

16:40-17:00 – pokaz symulacji – instruktorzy

17:00-20:00 Ćwiczenia symulacyjne – stacje w 4 osobowych podgrupach,
grupy zmieniają się co 45 min

 1. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Sim New Baby – dr A. Góralska
 2. Scenariusze kliniczne – postępowanie z użyciem fantomu Super Tory – dr A. Kijanka
 3. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Premature Annie –
  dr n.med. J. Puskarz-Gąsowska
 4. Scenariusze kliniczne z użyciem fantomu ucharakteryzowanego- dr J. Seliga-Siwecka

Sobota 9:00-17:15

9:00-9:30 Komunikacja w trakcie symulacji, debriefing –  dr n.med. Joanna Seliga-Siwecka

9:30-10:00 Przekazywanie niekorzystnych informacji wg protokołu SPIKES- dr Justyna Tymińska

10:00-10:15 Przerwa kawowa

10:15-13:35 Ćwiczenia symulacyjne część I

Ćwiczenia symulacyjne  w 4 osobowych podgrupach 4 stacje grupy zmieniają się co 90 min

 1. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Super Tory – dr A. Góralska
 2. Scenariusze kliniczne – postępowanie z użyciem fantomu Sim New Baby –
  dr J. Seliga- Siwecka

13:15 przerwa obiadowa 30 minut do 13:45

13:45-15:45 Ćwiczenia symulacyjne część II

 1. Scenariusze kliniczne- postępowanie z użyciem fantomu Premature Annie-
  dr n.med Puskarz- Gąsowska
 2. Przekazywanie niepomyślnych informacji- protokół SPIKES – dr n.med Justyna Tymińska

16:45-17:15 Szybkie rozpoznania na pdst danych klinicznych i obrazów USG – QUIZ Kachoot-
cała grupa.
Podsumowanie i zakończenie kursu.

Uczestniczy w sali wysokiej wierności odtworzą scenariusze sytuacji klinicznych z wykorzystaniem symulatorów medycznych.

Cena kursu: 3400 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 01.02.2024 r.
UWAGA. Cena może ulec zmianie. Trwa ostateczne potwierdzenie kosztów.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Stany nagłe w neonatologii – rozpoznanie i standardy postępowania. 15-16.03.2024

Data

15 - 16 mar 2024
Zakończone!

Czas

Cały dzień

Koszt

3 400 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry