Kurs tracheotomii przezskórnej

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr n. med. Piotr Nowakowski
Prowadzący
dr Łukasz Wróblewski, dr Bartosz Sadownik

Warsztaty prowadzone w małych grupach. Praca na autorskich fantomach; fantomach TruCorp oraz materiale zwierzęcym.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.

Zakres wiedzy podstawowej

 1. Tracheotomia – wskazania i przeciwwskazania
 2. Tracheotomia przezskórna vs. tracheotomia chirurgiczna
 3. Opieka na tracheostomią, dekaniulacja, zamknięcie tracheostomii.

Techniki wykonania tracheostomii przezskórnej

 1. Anatomia krtani i tchawicy
 2. Metody wykonania tracheostomii przezskórnej:
  1. Metoda Griggsa
  2. Metoda Ciaglia (blue rhino)
  3. Metoda percu twist
 3. Tracheotomia przezskórna pod kontrolą usg
 4. Monitorowanie bronchofiberoskopowe.
 5. Powikłania zabiegu

Część  praktyczna

 1. Ćwiczenia na fantomach żelowych
 2. Ćwiczenia na trenażerach
 3.  Ćwiczenia na preparatach zwierzęcych
 4. Sonoanatomia szyi – ćwiczenia na żywych ochotnikach

Cena kursu: 2200 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs tracheotomii przezskórnej,01.04.2022

Data

01 kwi 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:30

Koszt

2 200 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry