Trudne drogi oddechowe – warsztaty z użyciem symulatora pacjenta

Szanowni Państwo, wdrażamy nowy system rejestracji. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. Jeśli w trakcie rejestracji będziecie mieli Państwo jakieś wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: edukacja@csmiwum.pl

 

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr Łukasz Wróblewski
Instruktorzy
Zespół II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Wydarzenie zgłoszone do OIL, Infarma i SOWE.

Cele kursu:
Doskonalenie i zdobywanie umiejętności w zakresie:
1. udrażniania dróg oddechowych
2. zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia „trudnych dróg oddechowych”

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach.
5 godz. warsztatów, 2 godz. zajęć teoretycznych.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Program Kursu:

08.45-8.55 Rejestracja  
09.00-9.07 Przywitanie  
9.07-9.25 Wykład:  Trudne drogi oddechowe – postępowanie   
9.25-9.45 Wykład: Awake Tracheal Intubation  
9.45-10.00 Przerwa na kawę  
10.00-12.50                                     Warsztaty cz. 1  
4×50 min  Plan A DAS

 VL+bougie

Symulacje-scenariusze Plan AB Fiberoptic intubation+

Aintree/LMA

Plan D DAS

CICO

 
10.00-11.00 G1 G2 G3 G4  
11.00-12.00 G4 G1 G2 G3  
12.00-13.00 G3 G4 G1 G2  
13.00-13.50 G2 G3 G4 G1  
13.50-14.30 Obiad  
14.30-16.45                                           Warsztaty cz. 2  
4x30min ATI Simulation 2a adv Ultrasound

in diff airway

Simulation  2b adv  
14.30-15.00 G1 G2 G3 G4  
15.00-15.30 G4 G1 G2 G3  
15.30-15.45 Przerwa kawowa  
15.45-16.15 G3 G4 G1 G2  
16.15-16.45 G2 G3 G4 G1  
16.45-17.00 Podsumowanie i zakończenie  

 

Cena kursu: 2300 zł. TERMIN PŁATNOŚCI DO 24.08.2024 r.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerzy sprzętowi kursu

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

  1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
  2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej:
    a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
    b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
    c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Data

05 paź 2024

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

2 300 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry