Trudne drogi oddechowe – warsztaty z użyciem symulatora pacjenta

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
Instruktorzy
Zespół II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Cele kursu:
Doskonalenie i zdobywanie umiejętności w zakresie:
1. udrażniania dróg oddechowych
2. zarządzania kryzysowego w sytuacji wystąpienia „trudnych dróg oddechowych”

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach.
5 godz. warsztatów, 2 godz. zajęć teoretycznych.

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Program Kursu:

 • 08:30-09:00 Rejestracja uczestników
 • 09:00-09:05 Powitanie
 • 09:05-09:35 Wykład: Trudne drogi oddechowe. Wprowadzenie algorytmu DAS, Vortex
 • 09:35-10:00 Wykład: Ekstubacja algorytm DAS
 • 10:00-10:10 Przerwa kawowa
 • 10:10-13:10 Warsztaty
  • Uczestnicy podzieleni na grupy ćwiczą na stacjach:
   • Podstawy udrażniania DO
   • Bonfils, wideolaryngoskopia
   • Fibroskopia
   • „can’t intub/can’t  oxygenate”
 • 13:10-14:00 Przerwa na lunch
 • 14:00-14:40 Zastosowanie usg w TDO – ćwiczenia
 • 14:40-15:55 Scenariusze symulacyjne
 • 15:55-16:10 Przerwa na kawę
 • 16:10-17:35 Scenariusze symulacyjne
 • 17:35-17:45 Podsumowanie i zakończenie kursu

Cena kursu: 1900 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerzy sprzętowi kursu

 

   

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej:
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Trudne Drogi Oddechowe 26.03.2023

Data

26 mar 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:45

Koszt

1 900 zł

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry