Ultrasonografia w stanach nagłych. Point-of-Care USG. Protokoły FAST i BLUE.

Zapisz się

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz.
Warsztaty w grupach 4-osobowych.

Miejsce Kursu
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
lek. Bartosz Sadownik
lek. Mateusz Zawadka
lek. Mateusz Gutowski

Kurs dedykowany jest dla osób dopiero rozpoczynających pracę z ultrasonografią oraz dla osób wykorzystujących w pracy USG, ale nie mających doświadczenia w badaniu chorych w stanach nagłych.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Program Kursu

 • 8:30-9:00 Rejestracja uczestników.
 • 9:00-09:15 Powitanie uczestników. Wstęp.
 • 9:15-9:35 Anatomia w ultrasonografii
 • 9:35-9:55 Protokół FAST.
 • 9:55-10:15 Protokół BLUE
 • 10:15-10:30 Przerwa kawowa
 • Warsztaty 10:50-11:40  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół FAST i BLUE.
 • 11:40-11:50   Przerwa kawowa
 • Warsztaty   11:50-13:00  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami
  • Projekcja podmostkowa (Subcostal)
  • Naczynia (6-punktowy test uciskowy/żyły centralne i obwodowe).
 • 13:00-14:00   Przerwa obiadowa
 • Warsztaty   14:00-15:40  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami.
  • Stacja nr 1: FAST patologie – stacja laptopowa
  • Stacja nr 2: BLUE patologie – stacja laptopowa (w tym przypadki COVID-19)
  • Stacja nr 3: BLUE + FAST badanie (ocena czasu badania, SEKTOR/CONVEX)
  • Stacja nr 4: intubacja, żołądek, płuca w prone posiotion, trudne pytania o praktyczne elementy
 • 15:40-15:55   Przerwa kawowa
 • 15:55-16:05   Jak rozwijać zdobyty umiejętności?
 • 16:05-16:20 Tworzenie dokumentacji medycznej po badaniu POCUS
 • 16:20-16:30 Powtórzenie zdobytych umiejętności. Pytania uczestników.
 • 16:30-16:45 Podsumowanie, test i zakończenie kursu

PoCUS  = Point-of-Care Ultrasound
FAST = Focused Assessment with Sonography in Trauma
BLUE = Bedside Lung Ultrasound in Emergency

Cena kursu: 1200 zł.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technicznym kursu jest

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 94 1160 2202 0000 0003 5366 4119 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Warunki odwołania uczestnictwa

Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie:

 1. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
 2. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 15% wartości całości opłaty.
 3. Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później Organizator ma prawo zatrzymać – 30 % wartości całej opłaty.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs Ultrasonografia w stanach nagłych. FAST i BLUE. 10.04.2021

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Data

10 kw. 2021
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:45

Koszt

1 200 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Banacha 1a, Blok C, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
luty 2023
marzec 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry