Ultrasonografia w stanach nagłych. Point-of-Care USG. Protokoły RUSH i FATE.

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz.
Warsztaty w grupach 4-osobowych

Miejsce Kursu
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
blok C na terenie Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM,
ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa

Kierownik naukowy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz

Wykładowcy i instruktorzy
dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz
dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
lek. Bartosz Sadownik
lek. Mateusz Zawadka

Kurs dedykowany jest dla osób wykonujących podstawowe badanie ultrasonograficzne u chorych w stanach nagłych oraz pragnących rozszerzyć swoje umiejętności o zaawansowane protokoły badań.

Warsztaty prowadzone w 4-osobowych grupach. Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne NIL i zaświadczenie.

Program Kursu

 • 8:30-9:00   Rejestracja uczestników.
 • 9:00-09:15   Powitanie uczestników. Wstęp.
 • 9:15-9:35   Anatomia w ultrasonografii.
 • 9:35-10:25   Podstawy badania echokardiograficznego. Protokół FATE
 • 10:25-10:35   „Jak to opisać? Nie jestem kardiologiem!”  Tworzenie dokumentacji medycznej po badaniu POCUS. Opinia prawna.
 • 10:35-10:55   Przerwa kawowa
 • Warsztaty   10:55-13:20  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół FATE
 • 13:20-14:00   Przerwa obiadowa
 • 14:00-14:20   Więcej niż FAST. Protokół RUSH
 • 14:20-14:30   Panel dyskusyjny
 • 14:30-14:40  Porównanie protokołów badań POCUS: FAST / BLUE / RUSH / FEEL / FEER / FATE. Jak rozwijać zdobyte umiejętności? Tworzenie indywidualnego programu rozwoju w oparciu o system Personalized Ultrasound Skills Evaluation. Panel dyskusyjny.
 • Warsztaty   14:40-16:40  Ćwiczenia praktyczne w 4-osobowych grupach z instruktorami – Protokół RUSH
 • 16:40-17:00   Powtórzenie zdobytych umiejętności. Pytania uczestników. Test.
 • 17:00-17:10   Zakończenie kursu.

Personalized Ultrasound Skills Evaluation – system oparty o identyfikacje indywidualnych potrzeb i celów edukacyjnych oraz strategii ich rozwoju w oparciu o już dostępne struktury organizacji pracy i wyposażenie sprzętowe. Jest założeniem systematycznego zdobywania doświadczenia w warunkach niedoboru czasu na rozszerzone szkolenia oraz stałej weryfikacji umiejętności. Celem PUSE jest pozyskanie rzeczywistych korzyści w codziennej praktyce klinicznej takich jak: skrócenie czasu od objawów do rozpoznania, ograniczenie zlecanych badań dodatkowych, zwiększenie trafności diagnostycznej w następstwie której zwiększa się bezpieczeństwo pacjentów.

Cena kursu: 1200 zł.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Partnerem technicznym kursu jest

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

 Ultrasonografia w stanach nagłych. RUSH i FATE. 26.09.2021

  Dane do faktury (Wystawiamy faktury dla osób fizycznych i prawnych)

  Data

  26 wrz 2021
  Zakończone!

  Czas

  09:00 - 17:10

  Koszt

  1 200 zł

  Organizator

  CSMI WUM Sp. z o.o.
  Telefon
  +48 22 572 03 15
  Email
  edukacja@csmiwum.pl
  czerwiec 2024
  wrzesień 2024
  Nie odnaleziono wydarzeń!
  Więcej
  Przejdź do góry