Praktyczne warsztaty echokardiografii wad serca dla neonatologów, kardiologów i pediatrów

Miejsce Kursu:
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63a, Warszawa

Kierownictwo naukowe: dr n. med. Jacek Kuźma, dr n. med. Michał Buczyński

Wykładowcy: Prof. Bożena Werner, dr n med. Radosław Pietrzak

Echokardiografiści (instruktorzy podczas zajęć praktycznych)

 1. Dr n med. Wojciech Mądry
 2. Dr n med. Jacek Kuźma
 3. Dr n med. Beata Kucińska
 4. Dr n med. Małgorzata Dylewska Gołąbek
 5. Dr n med. Halszka Kamińska
 6. Dr n med. Magdalena Zarlenga

Kurs przygotowany we współpracy Kliniki Kardiochirurgii, Kardiologii Dziecięcej i Neonatologii WUM

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy; które naprzemiennie będą pracowały z pacjentami i uczestniczyły w wykładach. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy pracują w małych 3-4 osobowych grupach

Program

9:00 – rozpoczęcie kursu – Dr n med. Michał Buczyński
9:00 – 10:30

 • Grupa A  12 osób; Wykład: Podstawy obrazowania i pomiarów w echokardiografii wad serca u dzieci – Prof. Bożena Werner
 • Grupa B 12 osób; Zajęcia praktyczne – echokardiografia dzieci z wadami serca

10:30-10:45 przerwa kawowa i zmiana grup
10:45 – 12:15

 • Grupa A; Zajęcia praktyczne – echokardiografia dzieci z wadami serca
 • Grupa B; Wykład: Podstawy obrazowania i pomiarów w echokardiografii wad serca – Prof. Bożena Werner

12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa

12:45 – 14:15

 • Grupa A; Wykład: Dr n med. Radosław Pietrzak – wykład.

Poruszane tematy:

 1. Techniki obrazowania wad serca
 2. Zasady opisu badania echo – wzorcowy opis, pomiary
 3. Wady przeciekowe (ASD, VSD, PDA etc)
 4. Wady bezprzeciekowe (zwężeniowe)
 • Grupa B 12 osób; Zajęcia praktyczne przy pacjencie

14:15-14:30 Przerwa kawowa

14:30-16:00

 • Grupa A; Zajęcia praktyczne przy pacjencie
 • Grupa B; Wykład: Dr n med. Radosław Pietrzak – wykład

16:00-16:30  Quiz – 24 pytań testowych sprawdzających uzyskane wiadomości  – analiza różnych projekcji z ich interpretacją

16:30-17:00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów ukończenia kursu w zakresie podstaw echokardiografii (kategoria A)

Odbiorcy: 24 osoby.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 1600 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na warsztaty echokardiografii wad serca

Data

03 cze 2023

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

1 600 zł

Lokalizacja

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
Żwirki i Wigury 63A, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
kwiecień 2023
maj 2023
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry