Praktyczne warsztaty echokardiografii wad serca dla neonatologów, kardiologów i pediatrów

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Miejsce Kursu:
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie,
ul. Żwirki i Wigury 63a, Warszawa

Kierownictwo naukowe: prof. Bożena Werner, dr n. med. Jacek Kuźma, dr n. med. Michał Buczyński

Wykładowcy: prof. Bożena Werner, dr n. med. Halszka Kamińska.

Echokardiografiści (instruktorzy podczas zajęć praktycznych)

 1. Dr n. med. Wojciech Mądry
 2. Dr n. med. Jacek Kuźma
 3. Dr n. med. Beata Kucińska
 4. Dr n. med. Małgorzata Dylewska Gołąbek
 5. Dr n. Cezary Niszczota
 6. Lek. Magdalena Zarlenga

Kurs przygotowany we współpracy

Klinika Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii, Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii, Kliniki Neonatologii i Chorób Rzadkich.

Wydarzenie objęte jest patronatem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.

Uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy; które naprzemiennie będą pracowały z pacjentami i uczestniczyły w wykładach. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy pracują w małych 3-4 osobowych grupach

Program

9:00 – rozpoczęcie kursu – Dr n med. Michał Buczyński
9:00 – 10:30

 • Grupa A  12 osób; Wykład: Podstawy obrazowania i pomiarów w echokardiografii wad serca u dzieci – Prof. Bożena Werner
 • Grupa B 12 osób; Zajęcia praktyczne – echokardiografia dzieci z wadami serca

10:30-10:45 przerwa kawowa i zmiana grup
10:45 – 12:15

 • Grupa A; Zajęcia praktyczne – echokardiografia dzieci z wadami serca
 • Grupa B; Wykład: Podstawy obrazowania i pomiarów w echokardiografii wad serca – Prof. Bożena Werner

12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa

12:45 – 14:15

 • Grupa A; Wykład: dr n. med. Halszka Kamińska – Analiza echokardiograficzna wybranych patologii układu sercowo – naczyniowego u noworodka, w tym:
  – drożny przewód tętniczy
  – zwężenie cieśni aorty
  – zwężenie zastawki aortalnej
  – przełożenie wielkich pni tętniczych
  – serce noworodka matki cukrzycowej
  – przetrwałe nadciśnienie płucne noworodka.
 • Grupa B 12 osób; Zajęcia praktyczne przy pacjencie

14:15-14:30 Przerwa kawowa

14:30-16:00

 • Grupa A; Zajęcia praktyczne przy pacjencie
 • Grupa B; Wykład: dr n. med. Halszka Kamińska

16:00-16:30  Quiz – 24 pytań testowych sprawdzających uzyskane wiadomości  – analiza różnych projekcji z ich interpretacją

16:30-17:00 Podsumowanie i rozdanie certyfikatów ukończenia kursu w zakresie podstaw echokardiografii (kategoria A)

Odbiorcy: 24 osoby.

Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne oraz zaświadczenie. Kurs jest objęty patronatem Warszawskiego Uniwersytety Medycznego.

Cena kursu: 1600 zł brutto
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa powyżej
  a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
  b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
  c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizator ma prawo zatrzymać całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na warsztaty echokardiografii wad serca

Data

03 cze 2023
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:00

Koszt

1 600 zł

Lokalizacja

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie
Żwirki i Wigury 63A, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry