Wprowadzenie do endoskopii przewodu pokarmowego

Brak wolnych miejsc. Zapisy na listę rezerwową.

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM, ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowa: dr Anna Mackiewicz-Pracka
Prowadzący: dr Michał Pracki i dr n.med. Marek Bugajski

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i certyfikat.
Szkolenie posiada certyfikat INFARMA_Certyfikat_7425 oraz SOWE POLMEDTECH_Certyfikat_1160

Szkolenie skierowane jest do lekarzy zaczynających swoją przygodę z endoskopią. Celem warsztatów jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z gastroskopią i kolonoskopią, sposobu wykonywania tych badań, właściwego opisu przeprowadzonej procedury wg wytycznych i wskaźników jakości, przedstawienie najczęściej spotykanych patologii, rozpoznawania i sposobów postępowania z nimi. Dodatkową zaletą kursu, poza wykładami, będą zajęcia praktyczne i możliwość ćwiczenia na trenażerach oraz fantomach

W trakcie trwania szkolenia będą przedstawione i ćwiczone:

  1. prawidłowe wykonanie gastroskopii
  2. prawidłowe wykonanie kolonoskopii (różne stopnie trudności)
  3. pobieranie biopsji
  4. prosta polipektomia
  5. interpretacja obrazów endoskopowych

Program

8.30-9.00     Rejestracja

9.00-9.20      Wprowadzenie –  wstęp i przygotowanie pacjenta do badania endoskopowego

9.20-9.40      Technika i możliwości diagnostyczno-terapeutyczne endoskopii przewodu pokarmowego wraz z pokazem instrumentarium

9.40-10.00    Metody endoskopowego tamowania krwawienia z GOPP wraz z pokazem instrumentarium

10.00-10.15    Przerwa kawowa

10.15-12.15      WARSZTATY

12.15-13.00      Przerwa obiadowa

13.00-13.15      Możliwe powikłania i niepowodzenia w trakcie interwencji endoskopowej

13.15-13.25       Postępowanie z pacjentem po leczeniu endoskopowym

13.25-15.25       WARSZTATY

15.25-15.40      Przerwa kawowa

15.40-16.00     Podsumowanie wręczenie certyfikatów, zakończenie kursu.

Uczestnicy ćwiczą w małych 3-4 osobowych grupach na fantomach górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Cena kursu: 1200 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 01.02.2024 r.

Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Wprowadzenie do endoskopii przewodu pokarmowego

Data

20 kwi 2024

Czas

09:00 - 16:00

Koszt

1 200 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
kwiecień 2024
maj 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry