Od zwłóknienia do włóknienia – choroby śródmiąższowe płuc przez przypadki
18 września 2021

Miejsce Kursu:

Zakład Patomorfologii WUM
ul. Adolfa Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa
Łącze Google: ul. Adolfa Pawińskiego 7, 02-106 Warszawa

Prowadzący
dr hab. n. med. Katarzyna Górska (Kierownik naukowy)
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii. Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Komitet naukowy
dr hab. n. med. Katarzyna Górska (pulmunolog)
dr hab. n. med. Piotr Korczyński (pulmunolog)
lek. Joanna Żuchowska (radiolog)

Uczestnicy kursu otrzymują punkty edukacyjne i zaświadczenie.

Założenia warsztatów: 

 • zaktualizowanie wiedzy dotyczącej algorytmów diagnostycznych chorób śródmiąższowych
 • przypomnienie wiedzy dotyczącej radiologii (RTG i TK) układu oddechowego oraz omówienie najczęstszych wzorców radiologicznych występujących w chorobach śródmiąższowych
 • podsumowanie aktualnej wiedzy dotyczącej opcji terapeutycznych najczęstszych chorób śródmiąższowych
 • udział w dyskusji wielospecjalistycznej podczas omawiania przypadków
 • zawiązanie współpracy między ośrodkami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych

Program Kursu:

 • 9:00-9:45          Algorytm diagnostyczny chorób śródmiąższowych płuc AD2021
 • 9:45-10:30        Różnicowanie chorób śródmiąższowych płuc okiem radiologa
 • 10:30-11:00      Wczesna diagnostyka IPF – dlaczego ma znaczenie
 • 11:00-11:45      Skuteczność i bezpieczeństwo leków przeciwfibrotycznych w codziennej praktyce, nowe wskazania do zastosowania leków przeciwfibrotycznych
 • 11:45-12:00      Przerwa
 • 12:00-12:30      Diagnostyka inwazyjna w ILD – komu? jaka?
 • 12:30-14:00      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 14:00-14:30      Lunch
 • 14:30-16:00      Prezentacja przypadków klinicznych (zapraszamy do zgłaszania swoich przypadków) – pulmonolog/radiolog – WARSZTATY
 • 16:00-16:30      Zmiany śródmiąższowe post-COVID – fakty i mity
 • 16:30                  Zakończenie kursu

Sponsor kursu

Zapisz się na kurs

Błąd: Brak formularza kontaktowego.