Regulamin Kursów Centrum Symulacji Medycznych WUM
Regulamin pracy na nieutrwalonych preparatach anatomicznych na Kursach