Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: mgr Maciej Latos
Prowadzący: mgr Maciej Latos, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, Artur Szymczak

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach, tkankach zwierzęcych oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

Wykłady (po 15 minut)

 1. Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych – Bartosz Sadownik
 2. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG – Artur Szymczak
 3. Technika Seldingera i procedura wprowadzenia cewnika pośredniego – Robert Becler
 4. Strategia utrzymania cewników pośrednich – Maciej Latos

WARSZTATY

Sesja przedpołudniowa

 1. Anatomia kliniczna dostępów naczyniowych
 2. Kaniulacja pod kontrolą USG (prowadzenie igły w osi krótkiej; SPC-USG)
 3. Wprowadzanie cewników pośrednich techniką Seldingera (DST)
 4. Wprowadzanie cewników pośrednich zmodyfikowaną techniką Seldingera (MST)

Obiad

Sesja popołudniowa

 1. Wprowadzanie cewników pośrednich (DST) – symulacja pośredniej wierności
 2. Wprowadzanie cewników pośrednich (MST) – symulacja pośredniej wierności
 3. Kaniulacja pod kontrolą USG – wprowadzanie długich kaniul dożylnych (LPC) w trudnym dostępie dożylnym
 4. Kaniulacja pod kontrolą USG – pułapki i monitorowanie powikłań

Wykłady

 1. Powikłania wczesne i późne podczas wykorzystania cewników pośrednich – Artur Szymczak
 2. Budowanie interdyscyplinarnych IV Team w świetle wytycznych INS 2024 – Bartosz Sadownik, Maciej Latos

Cena kursu: 1900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 01.04.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Wydarzenie realizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Infuzyjnego

Uczestnicy pracują na sprzęcie Arrow Teleflex, Balton, BBraun oraz Vygon.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG 18.05.2024

Data

18 maj 2024
Zakończone!

Czas

09:00 - 16:45

Koszt

1 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry