Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM,
Pawińskiego 3a, Warszawa

Wykładowcy:

Kierownik naukowy: mgr Maciej Latos
Prowadzący: mgr Maciej Latos, lek. Bartosz Sadownik, lek. Robert Becler, Artur Szymczak,  mgr Marceli Solecki

Uczestnicy będą ćwiczyć na fantomach oraz modelach. Uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie i punkty edukacyjne.

 

Wykłady (po 15 minut)

 1. Podstawy anatomii klinicznej dostępów naczyniowych
 2. Podstawy kaniulacji pod kontrolą USG
 3. Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich
 4. Strategia utrzymania cewników pośrednich

WARSZTATY

Sesja przedpołudniowa

 1. Anatomia kliniczna dostępów naczyniowych
 2. Kaniulacja pod kontrolą USG (prowadzenie igły w osi krótkiej; SPC-USG)
 3. Wprowadzanie cewników pośrednich techniką Seldingera (DST)
 4. Wprowadzanie cewników pośrednich zmodyfikowaną techniką Seldingera (MST)

Obiad

Sesja popołudniowa

 1. Wprowadzanie cewników pośrednich (DST) – symulacja pośredniej wierności
 2. Wprowadzanie cewników pośrednich (MST) – symulacja pośredniej wierności
 3. Kaniulacja pod kontrolą USG – wprowadzanie długich kaniul dożylnych (LPC) w trudnym dostępie dożylnym
 4. Kaniulacja pod kontrolą USG – pułapki i monitorowanie powikłań związanych z cewnikami pośrednimi.

Wykłady

 1. Powikłania wczesne i późne podczas wykorzystania cewników pośrednich
 2. Budowanie interdyscyplinarnych IV Team w świetle wytycznych INS 2024

Cena kursu: 1900 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 14.08.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Uczestnicy pracują na sprzęcie Arrow Teleflex, Balton, BBraun, KDM oraz Vygon.

Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
 2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Fundamenty wprowadzania cewników pośrednich pod kontrolą USG 28.09.2024

Data

28 wrz 2024

Czas

09:00 - 16:45

Koszt

1 900 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
czerwiec 2024
wrzesień 2024
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry