Masywne krwotoki

Wykładowcy:

Kierownik naukowy
dr n. med. Mateusz Zawadka

Prowadzący

  • dr n. med. Jacek Górka
  • dr Paula Dudek
  • dr Maciej Mikiewicz

Kurs dotyczący postępowania w sytuacji masywnych krwotoku w leczeniu wewnątrzszpitalnym.

Dedykowany do lekarzy anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej zajmujących się pacjentami z krwotokami w mechanizmie urazu lub zaburzeń krzepnięcia w obszarze IP, SOR oraz bloku operacyjnego

Podczas kursu odpowiemy sobie na pytania jak wybrać odpowiedni rodzaj wkłucia do prowadzenia masywnej resuscytacji i co to znaczy „the dirty double” dostępów naczyniowych.

Czy przetaczanie 750 ml/min ogrzanych preparatów krwi jest możliwe?

Na kursie skorzystamy z urządzeń do masywnej transfuzji (Ranger, Belmont) i sprawdzimy ich możliwości.

Uraz wielonarządowy i zaburzenia krzepnięcia (NOACs, niewydolność wątroby, koagulopatie) podczas scenariuszy klinicznych zapoznamy się z postępowaniem ze złożonymi zaburzeniami krzepnięcia z wykorzystaniem tromboelastometrii ROTEM.

Cała przekazana wiedza zostanie utrwalona podczas symulacji wysokiej wierności, gdzie wykorzystamy zdobytą wiedzę w praktyce.

Tematy poruszane na kursie

  1. Obsługa i zaznajomienie się z urządzeniami do masywnej transfuzji
  2. Wybór odpowiedniego cewnika naczyniowego
  3. Tromboelastografia w krwawieniach przypadki kliniczne
  4. Zasady postępowania przy masywnej transfuzji
  5. Preparaty krwi zasady substytucji w sytuacjach klinicznych

Podany poniżej program może ulec pewnym modyfikacjom.

 

Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników dr hab. n. med Paweł Andruszkiewicz

dr n. med Mateusz Zawadka

WYKŁAD: Zasady postępowania przy masywnym krwawieniu dr Maciej Mikiewicz
WYKŁAD: Zaburzenia krzepnięcia dr Paula Dudek
WYKŁAD: Monitorowanie układu krzepnięcia dr n. med. Jacek Górka
PRZERWA (CSM)
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE  – Stacje 1-4
Stacja nr 1: Dostępy naczyniowe dr n. med Mateusz Zawadka
Stacja nr 2: Urządzenia do masywnej transfuzji dr Paula Dudek
PRZERWA  (CSM)
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE  – Stacje 1-4
Stacja nr 3: Monitorowanie krzepnięcia dr n. med. Jacek Górka
Stacja nr 4: Produkty krwi dr Maciej Mikiewicz
PRZERWA NA LUNCH
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE SYMULACJA
Stacja nr 5: Symulacja (Grupa A+B) dr n. med. Jacek Górka

dr Maciej Mikiewicz

Stacja nr 6: Zaburzenia krzepnięcia przypadki kliniczne (Grupa C+D) dr Paula Dudek

dr n. med Mateusz Zawadka

PRZERWA (CSM)
ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
Stacja nr 5: Symulacja (Grupa C+D) dr n. med. Jacek Górka

dr Maciej Mikiewicz

Stacja nr 6: Zaburzenia krzepnięcia przypadki kliniczne (Grupa A+B) dr Paula Dudek

dr n. med Mateusz Zawadka

 

Miejsce Kursu:
Centrum Symulacji Medycznych WUM
ul. Pawińskiego 3a, Warszawa

Cena kursu: 2400 zł brutto. TERMIN PŁATNOŚCI DO 19.01.2024.
Cena obejmuje udział w warsztatach, lunch i przerwy kawowe.

Warunki uczestnictwa

  1. Zgłoszenie Uczestnictwa w Kursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Kursu poprzez prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza i wysłane go do Organizatora drogą elektroniczną.
  2. Wniesienie opłaty za Kurs w wysokości podanej przez Organizatora na rachunek bankowy: Bank Millennium SA 15 1160 2202 0000 0004 8956 5063 (z dopiskiem: data kursu, imię i nazwisko uczestnika) lub za pośrednictwem udostępnionych przez Organizatora płatności elektronicznych.

Zasady odwołania Uczestnictwa

3.1 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Kursie przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Kursie winna być dokonana pocztą elektroniczną na adres: edukacja@csmiwum.pl lub w wersji papierowej wysłanej na adres Organizatora.
3.2 W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie, o której mowa w pkt. 3.1:
a) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji wcześniej niż w 30 -tym dniu przed rozpoczęciem Kursu, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 5% wartości całości opłaty.
b) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 30-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu i wcześniej niż w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu Organizator ma prawo zatrzymać 30% wartości całości opłaty.
c) Jeśli Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji w 14-tym dniu przed rozpoczęciem Kursu lub później, a także kiedy Uczestnik nie poinformuje Organizatora o rezygnacji, Organizatora prawo zatrzyma całą wpłatę.

Organizator kursu
CSMI WUM Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa
csmiwum.pl

edukacja@csmiwum.pl
tel. 22 572 04 85

Zapisz się na kurs z masywnych krwotoków

Data

02 mar 2024
Zakończone!

Czas

09:00 - 17:30

Koszt

2 400 zł

Lokalizacja

Centrum Symulacji Medycznych WUM
Pawińskiego 3a, Warszawa

Organizator

CSMI WUM Sp. z o.o.
Telefon
+48 22 572 03 15
Email
edukacja@csmiwum.pl
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej
Przejdź do góry